Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

春秋繁露   By: (2nd cent. BC)

Book cover

First Page:

春秋繁露  董仲舒 卷一 楚莊王第一 玉杯第二卷二 竹林第三卷三 玉英第四 精華第五卷四 王道第六卷五 滅國上第七 滅國下第八 隨本消息第九 盟會要第十 正貫第十一 十指第十二 重政第十三卷六 服制像第十四 二端第十五 符瑞第十六 俞序第十七 離合根第十八 立元神第十九 保位權第二十卷七 考功名第二十一 通國身第二十二 三代改制質文第二十三 官制象天第二十四 堯舜不擅移湯武不專殺第二十五 服制第二十六卷八 度制第二十七 爵國第二十八 仁義法第二十九 必仁且智第三十卷九 身之養重於義第三十一 對膠西王越大夫不得為仁第三十二 觀德第三十三 奉本第三十四卷十 深察名號第三十五 實性第三十六 諸侯第三十七 五行對第三十八 第三十九[闕] 第四十[闕]卷十一 為人者天第四十一 五行之義第四十二 陽尊陰卑第四十三 王道通三第四十四 天容第四十五 天辨在人第四十六 陰陽位第四十七卷十二 陰陽終始第四十八 陰陽義第四十九 陰陽出入上下第五十 天道無二第五十一 暖燠常多第五十二 基義第五十三 第五十四[闕]卷十三 四時之副第五十五 人副天數第五十六 同類相動第五十七 五行相生第五十八 五行相勝第五十九 五行順逆第六十 治水五行第六十一卷十四 治亂五行第六十二 五行變救第六十三 五行五事第六十四 郊語第六十五卷十五 郊義第六十六 郊祭第六十七 四祭第六十八 郊祀第六十九 順命第七十 郊事對第七十一卷十六 執贄第七十二 山川頌第七十三 求雨第七十四 止雨第七十五 祭義第七十六 循天之道第七十七卷十七 天地之行第七十八 威德所生第七十九 如天之為第八十 天地陰陽第八十一 天道施第八十二 春秋繁露  卷第一   楚莊王第一   楚莊王殺陳夏徵舒春秋貶其文不予專討也靈王殺齊慶封而直稱楚 子何也曰莊王之行賢而徵舒之罪重以賢君討重罪其於人心善若不貶庸 知其非正經春秋常於其嫌得者見其不得也是故齊桓不予專地而封晉文 不予致王而朝楚莊弗予專殺而討三者不得則諸侯之得殆此矣此楚靈之 所以稱子而討也春秋之辭多所況是文約而法明也問者曰不予諸侯之專 封復見於陳蔡之滅不予諸侯之專討獨不復見慶封之殺何也曰春秋之用 辭已明者去之未明者著之今諸侯之不得專討固已明矣而慶封之罪未有 所見也故稱楚子以伯討之著其罪之宜死以為天下大禁曰人臣之行貶主 之位亂國之臣雖不篡殺其罪皆宜死比於此其云爾也春秋曰晉伐鮮虞奚 惡乎晉而同夷狄也曰春秋尊禮而重信信重於地禮尊於身何以知其然也 宋伯姬疑禮而死於火齊桓公疑信而虧其地春秋賢而舉之以為天下法曰 禮而信禮無不答施無不報天之數也今我君臣同姓適女女無良心禮以不 答有恐畏我何其不夷狄也公子慶父之亂魯危殆亡而齊桓安之於彼無親 尚來憂我如何與同姓而殘賊遇我詩云宛彼鳴鳩翰飛戾天我心憂傷念彼 先人明發不昧有懷二人人皆有此心也今晉不以同姓憂我而強大厭我我 心望焉故言之不好謂之晉而已婉辭也問者曰晉惡而不可親公往而不敢 至乃人情耳君子何恥而稱公有疾也曰惡無故自來君子不恥內省不疚何 憂於志是已矣今春秋恥之者昭公有以取之也臣陵其君始於文而甚於昭 公受亂陵夷而無懼惕之心囂囂然輕計妄討犯大禮而取同姓接不義而重 自輕也人之言曰國家治則四鄰賀國家亂則四鄰散是故季孫專其位而大 國莫之正出走八年死乃得歸身亡子危困之至也君子不恥其困而恥其所 以窮昭公雖逢此時苟不取... Continue reading book >>eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books