Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Achter den Sluier in Perzië en Turksch Arabië De Aarde en haar Volken, 1917   By:

Book cover

"Achter den Sluier in Perzië en Turksch Arabië" is a fascinating account of M. E. Hume-Griffith's travels through Persia and Turkey in the early 20th century. The author provides rich descriptions of the landscapes, people, and cultures she encounters, offering readers a vivid glimpse into a world that was largely unknown to Western audiences at the time.

Hume-Griffith's writing is both informative and engaging, as she navigates the complexities of Middle Eastern society with a keen eye for detail and a deep respect for the people she meets. Her observations are both insightful and empathetic, shedding light on the challenges and triumphs of life in these regions.

While the book was originally published in 1917, it remains a valuable resource for anyone interested in the history and culture of Persia and Turkey. Hume-Griffith's thoughtful reflections and vivid storytelling make "Achter den Sluier in Perzië en Turksch Arabië" a compelling read for armchair travelers and history enthusiasts alike.

First Page:

ACHTER DEN SLUIER IN PERZIË EN TURKSCH ARABIË.

Naar het Engelsch van M. E. Hume Griffith. [1]

De schrijfster van dit werk, dat in 1909, dus vóór den oorlog, verscheen, draagt het op aan haren echtgenoot, met wien ze acht jaren doorbracht in dat Oosten, nu ook al door den oorlog geteisterd, waar hij als zendeling dokter zijn bezigheid had en zij in de gelegenheid was, met de vrouwen in vertrouwde aanraking te komen. In haar voorrede zegt zij, hoe ze heeft getracht, het innerlijk leven van het Oosten te schilderen, waarvan de gewone reiziger, ook als hij opmerkzaam en intelligent is, zelden meer te zien krijgt dan een oppervlakkig kijkje. Gedurende het verblijf van acht jaren in Perzië en Turksch Arabië, zegt ze, ben ik bevriend geworden met veel vrouwen, wier leven achter den sluier wordt gesleten, en als de vrouw van een zendeling dokter ben ik buitengewoon goed in de gelegenheid geweest, haar vertrouwen te winnen en bekend te worden met haar denkbeelden. Van het eigenlijke zendingswerk heb ik weinig verteld; maar ik hoop, dat mijn schildering belangstelling moge hebben gewekt voor vrouwen, die in zoo totaal van de onze verschillende omstandigheden leven.

Wij woonden in Perzië van het voorjaar van 1900 tot dat van 1903. Ik hoorde met groote vreugde, dat mijn man aangewezen was door de Zendingsmaatschappij, om in Kerman zijn medischen werkkring te beginnen en dat wij zoo spoedig mogelijk moesten vertrekken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books