Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Aili Näytelmä viidessä näytöksessä, kuudessa kuvaelmassa   By: (1863-1915)

Book cover

Matti Kurikka's play Aili Näytelmä viidessä näytöksessä, kuudessa kuvaelmassa is a poignant and thought-provoking piece of literature that delves into the complexities of human relationships and societal norms. Set in five acts and six tableaus, the play follows the life of the titular character Aili as she navigates the expectations and pressures placed upon her by those around her.

Kurikka's writing is both lyrical and introspective, drawing the reader into Aili's world and allowing them to empathize with her struggles and triumphs. The dialogue is sharp and engaging, capturing the nuances of human emotion and interaction with skill and precision.

One of the standout aspects of the play is its exploration of gender dynamics and the constraints placed upon women in society. Through Aili's experiences, Kurikka sheds light on the challenges faced by women in a patriarchal world, offering a powerful commentary on the need for equality and agency.

Overall, Aili Näytelmä viidessä näytöksessä, kuudessa kuvaelmassa is a compelling and thought-provoking read that will resonate with readers long after they have finished the final page. Kurikka's masterful storytelling and insight make this play a must-read for anyone interested in the complexities of human nature and the intricacies of relationships.

First Page:

AILI.

NÄYTELMÄ VIIDESSÄ NÄYTÖKSESSÄ, KUUDESSA KUVAELMASSA.

Matti Kurikka.

Ensimmäisen kerran ilmestynyt 1887.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

NEITI IIDA AALBERG.

SUURTEN HENKEIN KUVAT MEILLE LOIT, NIMEN SUOMEMME SA KUULUVILLE TOIT!

Omistaessani tämän teokseni Teille, arvoisa taiteilija, tiedän, että Te luette itsenne "siihen uuden ajan joukkoon, joka kirjoittaa lippuunsa: Totuus!" Jos sitä en tietäisi, en voisi syvää kunnioitustani ja ihailuani Teille osoittaa rauhallisena tällä teoksella, jossa lausuttuja ajatuksia niin erilaisilla tunteilla tiedän vastaan otettavan julkisesti lausuttuina. Vaikkei teokseni miksikään tienraivaajaksi ole aiottu, uskallan sen julkaista ja vielä Teille omistaa, koska olen vakuutettu siitä, että parempi on puhumalla vaikka heikoin voiminkin vetää esille yhteiskuntamme heikkouksia, paheita, kuin työntää niitä yhä syvemmälle sen terveitäkin kerroksia turmelemaan.

Köpenhaminassa, Elokuun 31 p. 1887.

M. K.

HENKILÖT:

ROUVA HARTIN, valtioneuvoksen leski. AILI, hänen tyttärensä. AHRÉN, hovioikeuden auskultantti, Ailin sulhanen. GRYHLING, entinen luutnantti, Hartinin veli. TEUVO KARHI, ylioppilas. HELLI HILTUNEN, Ailin ent... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books