Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Akbar: een oosterse roman   By: (1829-1873)

Book cover

Akbar: een oosterse roman by P. A. S. van Limburg Brouwer is a captivating and immersive novel that takes readers on a journey through the Mughal Empire and the life of the great emperor Akbar. The author's vivid descriptions and detailed historical research bring the world of 16th century India to life, making the setting feel authentic and rich in detail.

The characters in the novel are well-developed and complex, with Akbar himself portrayed as a wise and benevolent ruler who must navigate the complexities of politics and power. The relationships between the characters are nuanced and full of intrigue, adding depth to the story.

The plot moves at a steady pace, with plenty of twists and turns to keep readers engaged. The themes of power, love, and betrayal are explored in a thought-provoking manner, adding layers of depth to the narrative.

Overall, Akbar: een oosterse roman is a well-written and engrossing historical novel that will appeal to fans of historical fiction and those interested in the rich history of India. Van Limburg Brouwer has crafted a compelling story that will transport readers to a different time and place, leaving a lasting impression on those who delve into its pages.

First Page:

AKBAR

EEN OOSTERSCHE ROMAN

Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer

INLEIDING

De grootsche figuur van Keizer Akbar, den beheerscher van Indië in het laatst der zestiende eeuw (1556 1605), scheen mij om meer dan ééne reden zoozeer aller belangstelling te verdienen, dat ik niet aan de verzoeking heb kunnen weerstaan, hem als hoofdpersoon te doen optreden in eene romantische schets, welke ik hierbij ons publiek waag aan te bieden.

Voor den lezer, die gesteld mogt zijn op eene nauwlettende onderscheiding tusschen hetgeen er wezenlijk historisch in het boek voorkomt en wat daarin is verdicht, strekke het volgende.

Bepaald geschiedkundige personen, behalve Akbar zelf, zijn: Selim, zijn zoon; Aboel Fazl, zijn Vizier; diens broeder Feizi; Abdal Kadir Badaoni; Rodolpho Aquaviva, de Jezuïet, en enkele anderen van minder beteekenis. Parviz behoort mede tot de geschiedenis maar droeg een anderen naam. Nandigoepta is wel geen historisch persoon, maar toch een type, gelijk er meer dan een in de geschiedenis van Indië, en in 't bijzonder van Kaçmir, valt aan te wijzen. Zoo ook Gorakh en zijne Worgers. En Iravati blijft in zeker opzigt eene historische figuur, voorzoover zij het beeld der echt Indische vrouw moet vertegenwoordigen, gelijk die in het drama en de legende van Indië ons wordt voorgesteld... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books