Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Akten voor en na de Heilige Communie Voor de kleine kinderen   By:

Book cover

"Akten voor en na de Heilige Communie Voor de kleine kinderen" by de Gibergues is a beautiful and thoughtful book that serves as a guide for young children as they prepare for and reflect on the sacrament of Holy Communion. The simple language and illustrations make it accessible for young readers, while also conveying important lessons about the significance of the Eucharist in the Catholic faith. The book's format allows children to engage with the content in a meaningful way, prompting them to think about their own relationship with God and how they can grow spiritually. Overall, "Akten voor en na de Heilige Communie Voor de kleine kinderen" is a valuable resource for families and educators looking to supplement a child's religious education.

First Page:

VOOR DE KLEINE KINDEREN

AKTEN

VOOR EN NA DE HEILIGE COMMUNIE

DOOR

den E.H. DE GIBERGUES

Overste der Missionarissen van het Bisdom Parijs.

Tweede Nederlandsche Uitgaaf

[Illustration]

Maatschappij Sint Augustine

DESCLÉE De BROUWER EN Co

BRUGGE Houtkaai

BRUSSEL 52, Bergstraat

Deze «AKTEN VOOR EN NA DE H. COMMUNIE» zijn, als huldebewijs , opgedragen geworden aan Zijne Heiligheid Paus Pius X, die aan den vervaardiger ervan eigenhandig de volgende regelen toegezonden heeft:

«Wij wenschen onzen dierbaren Zoon oprecht geluk, en verleenen hem van ganscherharte den Apostolischen Zegen in den Heer».

Den 23 December 1910. PAUS PP. X.

NIHIL OBSTAT. Brugis, 3 Febr. 1911. H. LAHOUSSE, can., lib. eens.

IMPRIMATUR. Brugis, 3 Martii 1911. H. VAN DEN BERGHE, vic. gen.

VOOR DE H. COMMUNIE

[Illustration: Laat de kleine kinderen tot mij komen]

Akte van Geloof.

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books