Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Akten voor en na de Heilige Communie Voor de kleine kinderen   By:

Book cover

First Page:

VOOR DE KLEINE KINDEREN

AKTEN

VOOR EN NA DE HEILIGE COMMUNIE

DOOR

den E.H. DE GIBERGUES

Overste der Missionarissen van het Bisdom Parijs.

Tweede Nederlandsche Uitgaaf

[Illustration]

Maatschappij Sint Augustine

DESCLÉE De BROUWER EN Co

BRUGGE Houtkaai

BRUSSEL 52, Bergstraat

Deze «AKTEN VOOR EN NA DE H. COMMUNIE» zijn, als huldebewijs , opgedragen geworden aan Zijne Heiligheid Paus Pius X, die aan den vervaardiger ervan eigenhandig de volgende regelen toegezonden heeft:

«Wij wenschen onzen dierbaren Zoon oprecht geluk, en verleenen hem van ganscherharte den Apostolischen Zegen in den Heer».

Den 23 December 1910. PAUS PP. X.

NIHIL OBSTAT. Brugis, 3 Febr. 1911. H. LAHOUSSE, can., lib. eens.

IMPRIMATUR. Brugis, 3 Martii 1911. H. VAN DEN BERGHE, vic. gen.

VOOR DE H. COMMUNIE

[Illustration: Laat de kleine kinderen tot mij komen]

Akte van Geloof.

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen.

Beminnelijke Jezus, Gij zijt mijn God! Gij zijt de Opperste Meester van hemel en aarde! Wat zijt Gij goed, dat Ge U zoo klein maakt om U aan mij weg te schenken, die slechts een kind ben! Ik aanbid U, en ik bemin U!

Akte van Dankbaarheid.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij, zijt Gij in de kribbe van Bethlehem arm geboren geworden, op stroo en tusschen twee dieren! Ik bedank U, voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Wat zijt Gij goed, en wat houd ik toch veel van U!

Akte van goede Voornemens.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd allermeest gehoorzaam geweest tegenover Maria en Joseph! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U steeds goed te zullen gehoorzamen aan mijn vader en mijne moeder en aan mijn meesters; en ik vraag U vergiffenis voor de droefheid die ik U veroorzaakt heb, door hun ongehoorzaam geweest te zijn.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd zeer zachtmoedig en zeer geduldig geweest, en nooit hebt Gij U toornig op iemand gemaakt! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U tegenover eenieder steeds zachtmoedig en geduldig te zullen zijn, en ik vraag U vergiffenis mij kwaad gemaakt te hebben, of twist gezocht te hebben met andere kinderen en die geplaagd te hebben.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij hebt Gij steeds vol moed gearbeid ! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, zal ik mij voortaan er op toeleggen goed mijn werk te verrichten , en gewetensvol al mijne plichten na te komen. Vergeef mij dat ik zoo verstrooid, lichtzinnig en lui geweest ben.

O dierbare kleine Jezus, wat hebt Gij uwe gebeden goed verricht! Wat waart Gij schoon en aanbiddenswaardig, wanneer Gij nederknieldet om tot uwen Vader te bidden! Vergeef mij, mijne gebeden zoo slecht gedaan en die zelfs vergeten te hebben. Ik beloof U dat ik ze nooit meer zal overslaan, dat ik ze in de verplichte houding bidden zal, dat ik alle woorden ervan goed zal uitspreken, en dat ik aandachtig zijn zal, op wat ik zeg tegen Onzen Lievenheer.

O dierbare kleine Jezus, toen Gij groot geworden waart, hebt Gij voor mij willen lijden en sterven! De beulen hebben uwe kleederen uitgerukt, en U hardvochtig met zwepen en roeden geslagen. Zij hebben eene kroon van doornen op uw hoofd gedrukt. Zij hebben uwe handen en voeten met plompe nagelen doorboord. Zij hebben U met gal en azijn gelaafd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books