Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Al de Kinderliederen   By: (1809-1876)

Book cover

First Page:

Al de Kinderliederen

Van

J. P. Heije.

Met vertalingen van

A. Clavareau, Prof. Karl Arenz en F. J. Millard.

Photographie van VAN KONINGSVELD,

Teekeningen van CHANTAL en ROCHUSSEN,

Staalgravuren van SLUIJTER.

Amsterdam,

P. N. van Kampen.

1861.

Gedrukt bij C. A. Spin & Zoon.

AAN DE KINDEREN!

Herinneren sommigen uwer, mijn Lievertjes! zich nog, hoe 'k, bij de Nieuwe Kinderliederen, wenschte, dat ge op mijn Verjaardag aan mij dacht? 'k Zette toen (als een Onder ons je) den datum bij 't Woordje vooràf. Dàt doe 'k thans ook hier onder, opdat ge 't allen zoudt kunnen weten.

Want zie! ik geef U hier al de Versjes en Liedjes bijéén, die ik voor U gemaakt heb! Behalve de Bundeltjes van vroeger (ook dat van 't Nut), staan in dit boekje nog wel een dertig Gedichtjes, waarvan ge de meesten in 't geheel niet kende'.

En hoe vindt ge dan de vriendelijkheid van de HH. Clavareau, Arenz en Millard om U (haast zonder dat ge 't merkt) drie vreemde talen te leeren? Ik ten minste ben er hun zeer dankbaar voor, want Vader Cats reeds heeft gezeîd:

Zóóveel mannen in één man, Als hij vreemde talen kan!

en dit geldt net zoo goed voor meisjes als voor jongens!

Mooije prentjes hebben de HH. Rochussen en Sluijter er bij gemaakt; en zoo ge verlangd hebt te weten, hoe ik zelf er ten naasten bij uitzie, dan moet ge den Heer Chantal, den Heer Sluijter en den Heer van Koningsveld (die er eerst eene photographie van maakte) bedanken voor het portret op den titel. 't Meisje, dat vóór mij staat, is mijn éénig dochtertje Sophie! Een zoon heb ik niet; maar, opdat de jongens niet vreezen zouden, dat ik dáárom minder van hen hield, heb ik er ook een kleinen knaap bij laten teekenen.

En nu, zoo als gezeîd is: doe uw best, om t' elken dag liever, flinker, knapper, braver, zachtmoediger en blijmoediger te worden, óók (zoo 'k hoop) door 't véél lezen en zingen van deze Versjes en Liedjes: en ontvang, als ge zóó zijt of worden wilt, en zóó aan mij denkt, in gedachten een kus en een hand, en een hand en een kus

Amsterdam, Van Uw Vriend 1 Maart 1861. Dr. Heije.

INHOUD.[1]

I. Schoudermanteltje 96. Nieuwe klompjes 97. Bladz. Winter 98. Dageraad 3. Broodkruimels 99. Morgenlied 4. In de kaars 100. Weddenschap 5. In 't donker 101. Zons opgang 6. Twee schildwachts 102. Winterkoning 7. In den maneschijn 103. Schoolexamen 8. Des avonds laat 105. Voorjaarsdag 9. Sterretjes 107. Voorjaarskoelte 10. Ter ruste 108. Van zeven kikkertjes 11. Lentelied 12. Meimaand 13. III. Mei regen 14. Groen takje 15. Bij 't ontwaken 111. Onkruid 16. Vroeg op 112. Bloemkweeken 17. Morgenlied 113. Klimop 18. Leeuwrik 114. Appelboom 19. Handjes wasschen 115. Grazen 20... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books