Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Al de Kinderliederen   By: (1809-1876)

Book cover

Al de Kinderliederen by J.P. Heije is a charming collection of Dutch children's songs that captures the innocence and joy of childhood. The poems are simple yet sweet, and are accompanied by lovely illustrations that bring each song to life.

What I love most about this book is how easily the songs can be sung aloud, making it a perfect bedtime read for young children. The rhymes are catchy and the melodies are easy to follow, making it a great way to bond with little ones while introducing them to the Dutch language.

Overall, Al de Kinderliederen is a delightful book that celebrates the beauty and wonder of childhood. It is a must-have for anyone looking to share the magic of traditional Dutch songs with the next generation.

First Page:

Al de Kinderliederen

Van

J. P. Heije.

Met vertalingen van

A. Clavareau, Prof. Karl Arenz en F. J. Millard.

Photographie van VAN KONINGSVELD,

Teekeningen van CHANTAL en ROCHUSSEN,

Staalgravuren van SLUIJTER.

Amsterdam,

P. N. van Kampen.

1861.

Gedrukt bij C. A. Spin & Zoon.

AAN DE KINDEREN!

Herinneren sommigen uwer, mijn Lievertjes! zich nog, hoe 'k, bij de Nieuwe Kinderliederen, wenschte, dat ge op mijn Verjaardag aan mij dacht? 'k Zette toen (als een Onder ons je) den datum bij 't Woordje vooràf. Dàt doe 'k thans ook hier onder, opdat ge 't allen zoudt kunnen weten.

Want zie! ik geef U hier al de Versjes en Liedjes bijéén, die ik voor U gemaakt heb! Behalve de Bundeltjes van vroeger (ook dat van 't Nut), staan in dit boekje nog wel een dertig Gedichtjes, waarvan ge de meesten in 't geheel niet kende'.

En hoe vindt ge dan de vriendelijkheid van de HH. Clavareau, Arenz en Millard om U (haast zonder dat ge 't merkt) drie vreemde talen te leeren? Ik ten minste ben er hun zeer dankbaar voor, want Vader Cats reeds heeft gezeîd:

Zóóveel mannen in één man, Als hij vreemde talen kan!

en dit geldt net zoo goed voor meisjes als voor jongens!

Mooije prentjes hebben de HH... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books