Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Altenahr en zijn omgeving De Aarde en haar Volken, 1907—Also includes a short article "Bekoring van het Matterhornland" by J. C. Heer   By:

Book cover

"Altenahr en zijn omgeving De Aarde en haar Volken" provides a fascinating glimpse into the history and culture of the Altenahr region. The author, Eduard Neuhauser, expertly weaves together descriptions of the breathtaking landscapes and the vibrant communities that call this area home. His attention to detail and vivid imagery truly bring the Altenahr region to life for the reader.

One of the highlights of the book is the inclusion of the short article "Bekoring van het Matterhornland" by J. C. Heer, which offers a different perspective on the natural beauty of the region. The article adds depth and complexity to the overall narrative, providing readers with a more well-rounded understanding of the Altenahr area.

Overall, "Altenahr en zijn omgeving De Aarde en haar Volken" is a must-read for anyone interested in exploring the rich history and stunning landscapes of this enchanting region. Neuhauser's expertise and passion for the subject shine through on every page, making this book a truly captivating read.

First Page:

ALTENAHR EN ZIJN OMGEVING

in woord en beeld door Dr. Eduard Neuhauser. [1]

Wo "Altvater Rhein" seine Hand "Jungfer Ahr" Zur ew'gen Vermählung gereicht, Da bracht' "Mutter Erde" ein Brautgeschenk dar, Dein keines der fürstlichsten gleicht.

De meest verwende reiziger en toerist zal met volkomen bevrediging van een uitstapje en een langer verblijf in het Ahrdal terugkeeren. Ook ik heb dit ervaren, en vele punten, die ik in beeld heb vastgelegd, herinneren mij aan de vroolijke en schoone uren, welke ik daar mocht beleven.

Aan de vriendelijke uitnoodiging van den uitgever van dit tijdschrift, om mijn plaatjes van eenige regels tekst te doen vergezeld gaan, wil ik, ofschoon ik geen schrijver ben, gaarne gevolg geven, en het zal mij een genoegen wezen, om met de geëerde lezeressen en lezers deze reis in woord en beeld te ondernemen, en eenige der meest belangwekkende plaatsen te bezoeken, want het Ahrdal biedt om zijn vele natuurschoon een der heerlijkste gelegenheden voor uitstapjes aan den Rijn.

Door dit voor het grootste deel met wijngaarden bezette dal, dat, als weinig andere dalen, rijk is aan allerlei opwekking tot studie voor geologen, plantkundigen, geschiedkundigen, romantici en natuurvrienden, kronkelt zich de Ahr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books