Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Anna-Clara och Hennes Bröder En Bok om Barn   By: (1877-1946)

Book cover

Anna-Clara och Hennes Bröder: En Bok om Barn by Hasse Zetterström is a heartwarming and insightful exploration of the dynamics of sibling relationships. The story follows Anna-Clara and her brothers as they navigate the challenges and joys of growing up together. Zetterström's writing is tender and authentic, capturing the complexities of childhood with honesty and humor.

The characters are well-developed and relatable, each facing their own struggles and insecurities. Through their interactions, Zetterström delves into themes of family, friendship, and identity, offering valuable lessons about acceptance and understanding. The dialogue is natural and engaging, drawing readers into the siblings' world and inviting them to reflect on their own experiences.

Overall, Anna-Clara och Hennes Bröder is a beautifully written and touching portrait of childhood that will resonate with readers of all ages. Zetterström's heartfelt storytelling and rich character development make this book a must-read for anyone who appreciates a heartfelt and authentic story about the bonds of family.

First Page:

[Noterar: Djärva indikeras av teckenet.]

ANNA CLARA OCH HENNES BRÖDER

EN BOK OM BARN

AV

HASSE Z.

FJÄRDE TILLÖKADE UPPLAGAN

MED TECKNINGAR AV EIGIL SCHWAB

STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1921

ANNA CLARA

[Bild]

OM ANNA CLARAS FÖDELSE.

Anna Clara kom sist av tre. Och hennes moder blev mycket glad då hon äntligen kom. Hennes fader blev också mycket glad, men han visade det icke fullt så mycket, ty han var en man .

Anna Clara föddes en söndag, mitt i vintern, en mörk och tråkig februarisöndag, så tung och dyster som endast en vintersöndag i en stad kan vara.

Gatorna lågo öde och tomma, ty människorna ville inte gå ut i detta råa väder.

Då klockan blev fem, gick Anna Claras moder och fader för att äta middag på en restaurang. Icke därför att de brukade göra det, utan därför att två av deras vänner, som också voro gifta och leddes om söndagarna, bett dem om sällskap. Människor som varit gifta några år, ha ofta mycket svårt att vara ensamma.

På restaurangen var det inte mycket folk. Anna Claras föräldrar hade valt denna lokal just därför. De visste att de skulle få vara ensamma med sina vänner.

Och så blev det en festmiddag denna döda tråkiga söndag. Detta trots att ingen hade menat det... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books