Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Apô-Apô (Zarzuela) at Kung Sinong Apô-Apô (Kasaysayan)   By: (1872-1912)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

"APÔ APÔ"

(ZARZUELA)

"Kung sinong Apô Apô"

(KASAYSAYAN.)

Pantaleón S. Lopez

MAYNILA

Limbagan nina Fajardo at Kasama Daang Carriedo Blg. 101, Sta. Cruz

=1908.=

Zarzuelang tagalog na may isang bahagi, ikatha ni P. S. Lopez, at tugtugin ni Mateo Varios na pinamagatang:

"APÔ APÔ"

M~GA TAO SA OBRA. M~GA ARTISTA.

Soledad......G. Máxima Gonzales. María........Bb. Petrona Polintan. Ludovico.....G. P. S. Lopez. Tio Agong....» F. P. Ballecer. Bakokoy......» Juan Bernabe. Tio Pedro....» E. Peña. Totong.......» F. Peña.

KAPISANAN N~G PANDAY.

Tanging bahagi

Pagbubukas n~g tabing mamamasid ang isang taller n~g pandayan si Ludovico at m~ga panday.

ESCENA I.

MUSICA No. 1.

Coros. Itong ating kabuhayan ang mag panday gabi't araw siyang tan~ging kabuhayan n~g kapatid at magulang.

Ludovico. Kapalara'y sinakbibi kabuhayay kinandili at guinhawa'y humalili, palad n~ganing tantong apí.

Coro. Bawat palo n~ga sa bakal n~g martillong nasa kamay pawis nag tagtagastasan. sa katawang n~g lulumay. hot, hot, hot,

SALITAAN.

Agong. Luduviko kapatid ko: dahil saiyo ay diko maikakailâ na ako'y guminhawâ sanhî sa mabuting iyong pamamanihala nitong aking kabuhayan.

Vico. Diko po itinuturing.

Agong. Sa gayon ay maraming salamat aalis.

Pedro. Kaibigan ayon sa kainaman mong ugali dika sukat mag tiwalâ n~g labis sa ating apô apôan, sapagkat dinguín mong madalas asalin niyan:

Iyan ay walang ugaling makisama sa di niya mauulól, at marunong gumalang sa matwid, siya,i, di mopa kilalá dahil sabago kapang nakakasama ¿gaano nabang panahon ang iyong pagkalagay dito?

Vico. Dalawang taon lamang.

Pedro. ¿Gasino na ang dalawang taon? ako'y nakilala ko pati inunan niyan at sa katunayan, iyan ay pang ulo n~g isang tungkos na inútil at walang ini isip kung di ululín ang m~ga kaawa awa, walang bigóng kilos na di pinagkakagasta; at ang bawat hindi umamin sa linsad niyang paraan ay tuturang walang pag ibig sa lupang kinamulatan.

Vico. Katoto: masalág ko ang iyong pan~gun~gusap, si Tio Agong ay walang kasalanan, sapagkat sa bayang walang napakukutos, ay walang man~gun~gutos, tuturan mong siya'y pan~gulo n~g isang kapisanan. ¿Hindi mo ba natatalos yaong wika: Na sa bayan n~g ulol walang Hari kundi ang gungong? Kaya wala sa gunam gunam ko ang ako'y kaniyang pagtaksilan.

Pedro. Ito'y sinabi ko lamang, huag mong lílimutin yaong wika: na ang mapagkatiwala madalas mapan~ganyaya iyong tatandaan aalis.

Lalabas si Soledad Malungkot.

ESCENA II.

Soledad. Guiliw kong asawa! bagaman,t, mahapdî, sa puso,t, panimdim ang isasangunî, pag iinutan ko, na maimungkahî sabahay naito'y huag mamalagui.

Vico. Ikaw'y asawa ko ano mang masapit ikaw lang ang tan~ging sa dib dib naguhit nag papagal ako kasi ko at ibig sa iyo ang dahil....

Soledad. Dinguin mo ang sulit: Ibig kong sa bihin n~gayong ipamalay sa iyong kasamá ikaw,i, humiwalay.

Vico. Ang lahat mong sabi aking hahadlan~gan pagkat diko ibig at di katuiran. Ako'y kilalá mong inanák sa pagod sapagtatrabaho'y nabuhos ang loob ang pandayang ito kung kaya lumusog ay dahil sa akin.

Soledad. ¡Maawain kong Dios!

Vico. Talastas mong dati ang aking puhunan sa pandayang ito'y madlang kapaguran n~gayong sumapit na ang pakikinabang manghihikayat kang akoy humiwalay.

Soledad. Dinguin aking guiliw itong isasaad na sa pagkahimlay aking na pan~garap ang taksil na Agong magdarayat sukab at sa may asawa ay nan~gun~gulimbat... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books