Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Barnen ifran Frostmofjaellet   By: (1848-1908)

Book cover

First Page:

"Barnen ifrån Frostmofjället" is a Swedish childrens novel, first published in 1907. The author Laura Fitinghoff was born in 1848 and died in 1908. The first printed edition is illustrated with six paintings by Vicken von Post, who died in 1950. The paintings are thus still covered by copyright, but the text is in the public domain.

Laura Fitinghoff

Barnen ifrån Frostmofjället

En barnberättelse för små och stora

A. B. Ljus' Förlag Stockholm

Centraltryckeriet, Stockholm, 1907.

Professor John Berg, den själsstore, outtröttlige människovännen, tillägnas denna bok af författarinnan.

Innehåll / Table of Contents

Företal Nödår och barkbröd Kap. 1. Sju små värnlösa Kap. 2. Med vargspår i sikte Kap. 3. Glasögonkarlen Kap. 4. Under morgonrusket, inne och ute Kap. 5. Alle man till verket Kap. 6. Glasögonkarlen åter ensam Kap. 7. Skingrade Kap. 8. Hvart har Märta Greta tagit vägen Kap. 9. "Millmaste Tana" Kap. 10. En så fin liten stinta Kap. 11. Småstintorna, bägge Kap. 12. Arbetsförtjänster och penningfrågor Kap. 13. I den dödas ställe Kap. 14. Per Erik och Anna Lisa Kap. 15. Det spökar på isen Kap. 16. I Röfvarekula Kap. 17. "Kasken" Kap. 18. Bröllopsgården Kap. 19. På flykt Kap. 20. Eld Kap. 21. I egen, grön stuga Kap. 22. Husbond och matmor Kap. 23. Undanjagade Kap. 24. Ett oförmodadt återseende Kap. 25. Lappkåta och renskjuts Kap. 25. Åter på egen hand Kap. 26. "Bruden" Kap. 27. Illa ute, i val och kval Kap. 28. Månke och Gullspira Kap. 29. När Månke vardt ensam Kap. 30. Ute i bärskog Kap. 31. I strid med Bjänntasse Kap. 32. Uppe i fäbodarna Kap. 33. Gräl, och allt väl Kap. 34. Åter på predikstol Kap. 35. Annat att tänka på Kap. 36. Åter ett sändebud från mor Kap. 37. Indianer Kap. 38. Maglena Kap. 39. Alla sju från lillgråstugan

FÖRETAL.

Vid en diskussion om "Våra barns nöjesläsning", som jag för en del år se'n öfvervar, fällde en känd talare, en s.k. "frifräsare" yttranden i frågan, som gingo ut på att nämnda art af litteratur nu närmast tyckes vara afsedd för endast den bildade klassens barn. De äro hjältarna, hjältinnorna i barnböckerna, när dessa senare äro af den rätta arten. När dessa hjältar och hjältinnor själfva, eller genom ädelmodiga "upphöjda" anhöriga komma i kontakt med allmogens barn och barnen ur de djupa leden blir detta till en rörande handling. Hjältar och hjältinnor få nära nog helgonglorian öfver sig när de i välgörenhets eller förbättringssyfte "ägna" sig åt dessa tåliga beskedliga små våp, eller elaka illmariga lymlar till underklassbarn med hvilkas innerstas tankar och mening de, trots allt, stå främmande och oförstående utan aning om att dessa föremål för barmhärtighet och ädel nedlåtenhet äro deras jämlikar i medfödd begåfning, och i fantasiens mottaglighet för intryck af olika art. Må nöjesläsningen bestå af böcker, där barnen från alla klasser känna igen hvarandra, och känna igen sig själfva, i deras egen omgifning. Det blir det bästa och verksammaste medlet att en dag få folk af skild bildningsgrad att förstå och rätt bedöma hvarandra.

Ock en sak till. Vi måste få till stånd en sådan prisbillighet på nöjesläsningslitteraturen, att böcker från goda kända pennor, hvilka nu i dyrbar utstyrsel nå blott de förmögna hemmen, i förenklade, billiga upplagor komma ut öfver hela landet och lära barnen från de många så olika landskapen att få syn på och intresse för hvarderas särmärken i natur, språk, folklif... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books