Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bavo en Lieveken   By: (1812-1883)

Book cover

Bavo en Lieveken by Hendrik Conscience tells the heartwarming story of two young lovers in 17th century Belgium. Set against the backdrop of a turbulent time in history, the novel explores themes of love, loyalty, and sacrifice.

The characters of Bavo and Lieveken are beautifully developed, and their love story is both tender and moving. As they navigate the challenges of their time, including religious persecution and political turmoil, their devotion to each other remains unwavering.

Conscience's vivid descriptions bring the setting to life, allowing readers to fully immerse themselves in the world of Bavo and Lieveken. The historical details add depth to the story, providing a rich backdrop for the characters' struggles and triumphs.

Overall, Bavo en Lieveken is a captivating read that will appeal to fans of historical fiction and romance. Conscience's storytelling ability shines through, making this novel a memorable and engaging journey through a tumultuous period in Belgian history.

First Page:

HENDRIK CONSCIENCE

BAVO EN LIEVEKEN

(BRUSSEL, [1885])

[Illustratie: «Goeden avond» juichte de jongen.]

BAVO EN LIEVEKEN

I

Dat groote huis met zijne honderden vensters, dat men ziet van op de Watermolenbrug te Gent, is de katoenfabriek van mijnheer Raemdonck.

Alhoewel het daglicht reeds vermindert, is er alles nog in de volle, drukke werkzaamheid; het logge gebouw davert op zijne grondvesten onder de zwoeging der mekanieken, die de stoomkracht in zijn binnenste doet leven.

Het is vooreerst de Duivel , dat machtig tuig, waarin het katoen wordt geklopt, geschud en gefolterd, totdat het alle onreinheid heeft verloren; dan de koorden, de rektuigen en de lantaarnen of draaiende potten, die altezamen de boomwol in vlokkig sneeuw veranderen, ze mengen, ze verdeelen en ze bereiden, om door de spintuigen tot haarfijne draden te worden herschapen; de scheer en boommolens, en eindelijk de getouwen der wevers en de banken der spinners met hunne ontelbare spillen en bobijnen.

Alles boven en beneden beweegt, loopt of slingert met koortsige snelheid; het is eene oneindigheid van rollende assen, van wentelende wielen, van knarsende radertanden, van vluchtende riemen, van wandelende spinmolens, van draaiende spillen.

Uit elke beweging ontstaat een gerucht, dat zich met de duizenden andere geruchten vermengt tot een donderend gebruis, tot een zenuwtergend geraas, zoo aanhoudend en zoo vol, dat het de denkingskracht van den toevalligen bezoeker inzwelgt en hem duizelig maakt gelijk het geloei der losgebrokene winden op eene woedende zee... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books