Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Beknopte geschiedenis van het vaderland   By:

Book cover

First Page:

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET VADERLAND

DOOR

D^R. J. A. WIJNNE.

VIJFDE, HERZIENE DRUK.

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS, 1879.

Magno usui est memoria rerum gestarum.

SALLUSTIUS.

L'histoire des Provinces Unies est un sujet attrayant.

MIRABEAU.

Stoomdrukkerij van J. B. Wolters.

INHOUD.

Bladz.

§ 1. Nederland in de laatste eeuwen vóór Christus' geboorte en onder de heerschappij der Romeinen 1.

§ 2. De Franken en de Saksen in Nederland en België. Deze landen worden een bestanddeel van het Frankische rijk. De invoering van het leenstelsel en van den Christelijken godsdienst. De Noormannen 5.

§ 3. Onderscheid tusschen den toestand van Friesland en dien van andere streken van ons land. De wisselingen in de opperheerschappij dezer landen na het verdrag van Verdun. Staten, die in het Zuiden en in het Noorden verrijzen. Aard en uitbreiding der grafelijke macht 9.

§ 4. Holland onder de graven uit het Hollandsche huis 15.

§ 5. Holland en Zeeland onder de graven uit het Henegouwsche en het Beiersche huis 21.

§ 6. Holland en Zeeland onder de graven uit het Bourgondische huis 29.

§ 7. Holland en Zeeland onder de eerste graven uit het Oostenrijksche huis 34.

§ 8. Overzicht der geschiedenis van Gelderland gedurende de Middeleeuwen 36.

§ 9. Overzicht der geschiedenis van Utrecht, Overijsel, Drente, Friesland en Groningen gedurende de Middeleeuwen 39.

§ 10. De Nederlanden onder het bewind van Karel V 43.

§ 11. De Nederlanden onder Philips II tot de komst van Alva 48.

§ 12. De Nederlanden onder 't bestuur van Philips' landvoogd Alva 54.

§ 13. De Nederlanden gedurende het bewind van Requ[=e]sens en van Don Jan van Oostenrijk. De unie van Utrecht 57.

§ 14. Van de unie van Utrecht tot de vestiging der Republiek van de Zeven Vereenigde Nederlanden 62.

§ 15. De regeeringsvorm der Republiek van de Zeven Vereenigde Gewesten 66.

§ 16. Vervolg 68.

§ 17. De onoverwinnelijke vloot. Maurits' krijgsbedrijven. De afstand der Nederlanden door Philips II. De eerste zeeslagen van den tachtigjarigen oorlog 71.

§ 18. Het twaalfjarig bestand. De oprichting der Oost Indische compagnie 76.

§ 19. De oneenigheden, die de Republiek ten tijde van het bestand schokten 80.

§ 20. De hernieuwing van den oorlog na het bestand. De oprichting der West Indische compagnie. De aanslag op het leven van Maurits en zijn dood 87.

§ 21. Het stadhouderschap van Frederik Hendrik 89.

§ 22. De vrede van Munster. Blik op den toestand des lands 95.

§ 23. Het stadhouderschap van Willem II 102.

§ 24. De groote vergadering. De eerste Engelsche zeeoorlog 107.

§ 25. De Staat onder de leiding van de Witt. De bemoeiingen der Republiek met den oorlog in 't Noorden van Europa... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books