Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde   By: (1827-1905)

Book cover

Ben-Hur is a classic novel set during the time of Jesus' life on earth, written by Lew Wallace. The story follows the life of Judah Ben-Hur, a Jewish nobleman who is wrongly accused of a crime and sentenced to slavery.

The novel is rich in historical detail and vivid descriptions of ancient Jerusalem and the Roman Empire. The character of Ben-Hur is well-developed and his journey from a wealthy prince to a humble servant to a chariot racer is captivating and inspiring.

One of the most memorable aspects of the book is the depiction of Jesus and his teachings. Wallace brings the figure of Jesus to life in a way that is both reverent and thought-provoking.

Overall, Ben-Hur is a gripping and thought-provoking novel that explores themes of revenge, redemption, and the power of faith. It is a timeless story that has captivated readers for generations and continues to inspire readers today.

First Page:

BEN HUR

Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde

Uit het Engelsch van

LEWIS WALLACE

door

ALMA

(A.M.Th. Doedes)

VOORBERICHT.

Gaarne schrijf ik, daartoe verzocht, een aanbevelend woord voor eene nieuwe uitgave van dit boek, dat vertaald is met eene zorg en keurigheid zulk een meesterstuk waardig.

Niemand kan meer bereid zijn dan ik om te erkennen, dat een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde een genre is uiterst teeder en zoo vol gevaar om het heilige niet heilig te houden, dat het er mede is, als met afbeelden van den Christus, een ondernemen, dat een even vroom gemoed als een zeldzaam talent vereischt. Geen oningewijde, niet door hooger geest gedrevene, wage zich op het gebied van het heilige.

Van de schrijver van Ben Hur mag gezegd worden, dat hij het tijdperk, waarin zijn verhaal valt, en in ruim gebied karakters, plaatsten en omstandigheden zoo grondig kent, als alleen de ernstigste studie mogelijk maakt. Telkens rijst het vermoeden, dat de schrijver meer noodig geacht heeft dan boekenkennis, dat hij persoonlijk de plaatsen heeft bezocht, dat hij uit het verledene als een ooggetuige doet opdoemen.

Uit het tijdvak, dat hij ons aanschouwelijk wil voorstellen, kan de inhoud der evangeliƫn niet geheel verwijderd blijven, maar met welk eene soberheid en eerbied voor de letter is dit geschied... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books