Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bibeln, Gamla och Nya Testamentet   By:

Book cover

First Page:

BIBELN

eller

DEN HELIGA SKRIFT

innehållande

GAMLA OCH NYA TESTAMENTETS

KANONISKA BÖCKER

INNEHÅLL

Gamla Testamentet

Första Mosebok (Genesis) Andra Mosebok (Exodus) Tredje Mosebok (Leviticus) Fjärde Mosebok (Numeri) Femte Mosebok (Deuteronomium) Josua Domarboken Rut Första Samuelsboken Andra Samuelsboken Första Konungaboken Andra Konungaboken Första Krönikeboken Andra Krönikeboken Esra Nehemja Ester Job Psaltaren Ordspråksboken Predikaren Höga Visan Jesaja Jeremia Klagovisorna Hesekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Mika Nahum Habackuk Sefanja Haggai Sakarja Malaki

Nya Testamentet

Evangelium enligt Matteus Evangelium enligt Markus Evangelium enligt Lukas Evangelium enligt Johannes Apostlagärningarna Paulus' brev till romarna Paulus' första brev till korintierna Paulus' andra brev till korintierna Paulus' brev till galaterna Paulus' brev till efesierna Paulus' brev till filipperna Paulus' brev till kolosserna Paulus' första brev till tessalonikerna Paulus' andra brev till tessalonikerna Paulus' första brev till Timoteus Paulus' andra brev till Timoteus Paulus' brev till Titus Paulus' brev till Filemon Brevet till hebréerna Petrus' första brev Petrus' andra brev Johannes' första brev Johannes' andra brev Johannes' tredje brev Jakobs' brev Judas' brev Johannes' uppenbarelse

Första Mosebok (Genesis)

001:001 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 001:002 Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. 001:003 Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus. 001:004 Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. 001:005 Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

001:006 Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.» 001:007 Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så. 001:008 Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.

001:009 Och Gud sade: »Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt.» Och det skedde så. 001:010 Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. 001:011 Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.» Och det skedde så; 001:012 jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott. 001:013 Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.

001:014 Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år, 001:015 och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så; 001:016 Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna. 001:017 Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden, 001:018 och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. 001:019 Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.

001:020 Och Gud sade: »Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste.» 001:021 Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, så ock alla bevingade fåglar, efter deras arter... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books