Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bij ons in Noord-Holland   By: (-1936)

Book cover

Bij ons in Noord-Holland by Hendrik Jacobus Heijnes is a beautifully written and captivating book that offers a unique glimpse into life in the region of Noord-Holland. The author's descriptive language and attention to detail paint a vivid picture of the landscapes, people, and traditions of this Dutch province.

Heijnes' love for his home is evident on every page, as he shares personal anecdotes, historical insights, and cultural observations with warmth and humor. Readers are transported to the charming towns and bustling cities of Noord-Holland, getting to know its inhabitants and experiencing the daily rhythms of life in this corner of the Netherlands.

The book is not only a delightful travelogue, but also a thoughtful reflection on the importance of place and community. Heijnes' deep connection to Noord-Holland shines through in his writing, making it a truly special read for anyone interested in Dutch culture or simply looking to escape into a different world for a while. Highly recommended for armchair travelers and fans of regional literature alike.

First Page:

BIJ ONS IN NOORD HOLLAND

BIJ ONS IN NOORD HOLLAND

DOOR

H. J. HEIJNES

NED. HERV. PREDIKANT TE LANDSMEER

[Decoratieve Illustratie]

AMSTERDAM

W. TEN HAVE v/h HÖVEKER'S BOEKHANDEL

[Illustratie]

I.

LAND EN VOLK.

I. Ter Inleiding. Dit is land en volkenkundig onderricht. Het wordt medegedeeld aan de Noord Hollanders wegens het nut, dat erin is, de eigen woonplaats, en aan andere landsliên wegens de nuttigheid, die het heeft, vreemde streken te leeren kennen.

De land en volkenkunde is een wetenschap, niet ontbloot van prikkelends voor het vernuft en pakkends voor het gemoed.

II. Grenzen. Veel landen toonen overeenkomst met elkander; maar Noord Holland bezit in de meeste opzichten om 't even iets bizonders. Wat betreft grenzen, het heeft er slechts drie, terwijl nagenoeg alle landstreken er vier hebben. Ten noorden heeft het geen grens, zonder nochtans in die richting grenzenloos te zijn, maar dewijl de oost en de westgrens aldaar in één punt samenloopen.

Noord Holland grenst ten oosten, ten zuiden en ten westen aan een water, dat, in volgorde, Zuiderzee, Y en Noordzee heet... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books