Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Brieven uit en over Amerika   By: (1850-1905)

Book cover

Brieven uit en over Amerika by C. V. Gerritsen is a fascinating collection of letters that offer a unique insight into the experiences of Dutch immigrants in America during the late 19th and early 20th centuries.

The author, Carel Victor Gerritsen, provides a firsthand account of the challenges and triumphs faced by Dutch immigrants as they settle in a new country and strive to build a better life for themselves and their families. The letters are written with honesty and emotion, capturing the struggles of adapting to a new culture and the longing for the homeland left behind.

Gerritsen's writing style is engaging and poignant, making it easy for readers to connect with the characters and empathize with their struggles. The letters are filled with vivid descriptions of American society, from the bustling streets of New York City to the vast landscapes of the Midwest.

Overall, Brieven uit en over Amerika is a captivating read that sheds light on the immigrant experience in America. It is a valuable historical document that offers a personal perspective on the challenges and triumphs of starting anew in a foreign land.

First Page:

Brieven uit en over Amerika

Door

C. V. Gerritsen

En

Dr. Aletta H. Jacobs.

F. van Rossen 1906 Amsterdam.

VOORWOORD.

De brieven door mijn echtgenoot, op onze reis door verschillende Staten van Noord Amerika in 1904 voor het Algemeen Handelsblad alhier geschreven, hebben blijkbaar de belangstelling van velen gewekt, want nog steeds ontvang ik van wijd en zijd aanvragen om inlichtingen. Het is om die reden, dat ik tot de uitgave er van besloot; zij zijn dan gemakkelijker te raadplegen voor hen, die naar Amerika willen gaan, of die van Amerika en Amerikaansche toestanden wat wenschen te weten.

Ik kan evenwel niet nalaten bij deze uitgave te vermelden, hoezeer de schrijver het betreurde, dat hij bij het schrijven gehouden was te blijven binnen de afmetingen van een dagbladcorrespondentie, omdat daardoor zooveel over sociale toestanden en sociale instellingen, over de verhouding van werkgever tot werkvolk, over de arbeidersbeweging in 't algemeen, over het onderwijs, het bankwezen, over volksbibliotheken enz. waarvan hij uitgebreide aanteekeningen had gemaakt, onvermeld moest blijven. Hij had zich dan ook vast voorgenomen, na afloop der verkiezingsdrukte, nog te schrijven over eenige van deze onderwerpen, die hem in Amerika in een nieuw licht waren verschenen; maar ... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books