Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Broeder en Zuster   By: (1859-1932)

Book cover

Broeder en Zuster is a poignant and heart-wrenching novel that explores the complicated dynamics of relationships within a family. Set in a small village in Belgium, the story follows the lives of twin siblings, a brother and a sister, as they navigate through life's challenges and hardships.

The author, Cyriël Buysse, does a remarkable job of capturing the emotional struggles and inner turmoil of the characters, drawing the reader into their world and making them emotionally invested in their journey. The bond between the brother and sister is beautifully portrayed, showcasing the love, loyalty, and sacrifices they make for each other.

As the story unfolds, the reader is taken on a rollercoaster of emotions, from moments of joy and triumph to heartbreak and despair. Buysse's vivid descriptions and evocative writing style bring the characters to life and make their experiences feel all too real.

Overall, Broeder en Zuster is a moving and unforgettable read that will stay with you long after you've turned the final page. It's a story of love, loss, and resilience, and a testament to the enduring power of family bonds.

First Page:

Broeder en Zuster

DOOR CYRIEL BUYSSE

Gepubliceerd in:

Nederlandsch Museum. Tijdschrift voor Letteren, Wetenschappen en Kunst, onder redactie van

Mr. J. O. De Vigne, Profr. Paul Fredericq, Mr. A. Prayon Van Zuylen, W. Rogghé, Dr. Max Rooses, Mr. C. Siffer en Profr. J. Vercoullie.

TWEEDE REEKS, DERDE JAARGANG.

I.

GENT, Algemeene Boekhandel van AD. Hoste, Uitgever, Veldstraat, 49.

1886.

Blz. 307 321.

Zij keek, half over het portier gebogen, door het open venstertje, als de trein in het station aankwam. Hij stond haar af te wachten; doch eerst herkende hij haar schier niet meer. Het was zoolang geleden dat zij elkaar[1] gezien hadden. Hij nam haar vriendelijk bij beide handen, terwijl zij blozend en glimlachend van den spoorbaanwagen stapte, en kuste haar bewogen op beide hare wangen. Zij zag er zoo goed uit, sprak hij. Hij droeg haar pakje in de hand en leidde haar tot aan zijn rijtuig, dat naar hen stond te wachten. Zij namen plaats nevens elkander. Dáár zaten zij nu nog bijeen, de broeder en de zuster, na zulke lange scheiding. Eenige grijze haren doorkruisten reeds als zilverdraadjes zijne zwarte lokken; zij kwam slechts in den bloei des levens. Zij was ook lang en slank van gestalte zooals hij, doch iets kleiner; zij had ook donkerbruin haar, bruine oogen, en op haar aangezicht iets zachts en liefelijks, dat thans onder den indruk van hare gevoelens in een weemoedvollen glimlach scheen te versmelten... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books