Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Catecismo d'a Doutrina Labrega   By: (1849-1906)

Book cover

First Page:

CATECISMO

D'A

DOUTRINA LABREGA

COMPOSTO POL O

R. P. M. FR. MARCOS D'A PORTELA

DOUTOR EN TIOLOXÍA CAMPESTRE

1888

IMP. D'O ECO D'OURENSE

Rua d'Alba, 15

DECRARACION

D'A DOUTRINA LABREGA.

P. ¿Sondes labrego?

R. Si, pol a miña disgracia.

P. Ese nome de labrego, ¿de quén o recibiche?

R. D'o sacho que me fai callos n as maus, d'a terra que rego c'o sudor d'a miña testa, d'as mouras fames que paso, d'o aire que brua n as miñas faltriqueiras, d'a monteira que levo n a chola, d'a coroza de palla que me libra d'a chuvia, d'as cirigolas d'estopa que me cobren de medio corpo abaixo, e d'outras cativeces entr'as que vivo aguniando.

P. ¿Qué quere decir labrego?

R. Home acabadiño de traballos, caste de besta de carga n a que tanguen á rabear os que gobernan, ser á quen fan pagar cédula como as persoas pra tratalo com'os cás, que leva faltriqueira n o traxe por fantesia, boca n a cara por bulra, que anda d'arrastro como as cobras, que fura n a terra como as toupeiras, que traballa moito e come pouco, que á somellanza d'os burros d'arrieiro que levan o viño e beben a auga, precuran o trigo pra comer o millo, que anda langraneando por unha peseta sin poder nunca xuntala, e que ven á ser considerado pol os seus somellantes como un ninguen que á todo chamar chámanlle Xan paisano.

P. ¿Qu'entendes por home de labranza?

R. Unha caste de boi posto de pé, unha maquina de sacar cartiños d'a terra.

P. ¿Cal é a sinal d'o labrego?

R. A probeza.

P. ¿Por qué?

R. Porque n ela vivimos e morremos.

P. ¿De cantas maneiras usa o labrego d'esta sinal?

R. De duas.

P. ¿Cales son?

R. Aunar ô traspaso e andar â mioca.

P. ¿Qué cousa é aunar ô traspaso?

R. Unha cousa muy condanada que fai debecer as carnes, abrir a boca, ronronar as tripas e infrar o estómago de aire.

P. ¿Qué cousa é andar â mioca?

R. Deitarse con apetencia y erguerse con fame; sentir antoxos de comer pan e de beber viño, e non facer mais que comer o xenio e beber os ventos.

P. Mostrade como.

R. Meto por equivoco as maus n as faltriqueiras e solasmente alcontro aire...; collo o saco d'o grau pra ir ô muino e non collo mais que lenzo; vou â casa d'os que teñen á pidir un peso emprestado e si non me dan co a porta n os fuciños, despáchanme con palabras de moito peso, pro non c'o peso qu'eu cobizo; vay o recaudador pra que lle pague os trabucos e non hacho mais que desculpas que lle dar.

P. ¿Por qué metedes as maus n as faltriqueiras?

R. Por non perder a costume qu'herdamos d'os nosos pâis que víviron mais acomodados.

P. ¿Por qué as levades â boca?

R. Enganándonos, coidando que son pan pra ver si d'este xeito enganamos o estómago.

P. ¿Por qué as levades ô sacho?

R. Porqu'en todo tempo e lugar os nosos gobernantes n os piden as pagas d'os trabucos y os señoríos as rendas.

P. ¿Cales son os vosos nemigos?

R. Cóntanse por centos.

P. ¿Qué nemigos son esos?

R. Á maores d'o mundo, d'o demo e d'a carne como teñen todal as xentes, temos un fato d'eles: nove ministros en Madril, o Delegado d'a Facenda n a provincia, o Adeministrador d'a Subalterna n o partido, o Alcalde, os concexales y o Sacretario n o Concello, o cacique d'a parroquia, o veciño de porta con porta, a miseria n a casa, os pedriscos n os eidos, a fillosera n os viñedos, o recaudador metido n a cabeza, os trabucos e a contribucion territorial n a cana d'os osos, a de consumos entalada n as gorxas, a crência de que non hemos millorar de sorte n o esprito, as falcatruas d'a curia enterradas hastr'o redaño, etc., etc., etc.

P. ¿Y o traballo ten virtude contra eles?

R. Non padre, nin esta.

P. ¿E por qué non?

R. Porque non hay cartos que lle cheguen nin o traballo rende pra contentalos... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books