Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Cesar Cascabel, Deel 2 Over het IJs en door de Steppe   By: (1828-1905)

Book cover

Cesar Cascabel, Deel 2 Over het IJs en door de Steppe by Jules Verne is a thrilling and adventurous tale that follows the journey of Cesar Cascabel and his family as they travel across frozen landscapes and vast steppes. Verne's writing showcases his incredible imagination and attention to detail, bringing the reader along on a wild and unpredictable ride.

The characters are well-developed and engaging, each bringing their own unique qualities to the story. Cesar Cascabel is a strong and determined protagonist, leading his family with courage and resilience. The supporting characters add depth and complexity to the narrative, providing moments of humor and heartwarming camaraderie.

Verne's skillful world-building is on full display in this novel, as he vividly describes the icy terrain and challenging obstacles that the Cascabel family must overcome. The pacing is fast-paced and exhilarating, with plenty of twists and turns to keep the reader hooked until the very end.

Overall, Cesar Cascabel, Deel 2 Over het IJs en door de Steppe is a captivating and entertaining read that will delight fans of adventure and exploration. Jules Verne's timeless storytelling and imaginative world-building make this novel a must-read for anyone looking for an exciting escape into the unknown.

First Page:

WONDERREIZEN.

JULES VERNE

CESAR CASCABEL

OVER HET IJS EN DOOR DE STEPPE

AMSTERDAM UITGEVERS MAATSCHAPPY "ELSEVIER"

INHOUD.

I. In de Behringstraat II. Tusschen twee stroomen III. Drijvende IV. Van den 16den tot den 2den december V. De Liakhoff eilanden VI. De overwintering VII. Een slimme streek van Cascabel VIII. Het land der Jakoeten IX. Tot aan de Obi rivier X. Van de Obi naar het Oeral gebergte XI. Het Oeral gebergte XII. Einde van de reis, maar niet van de geschiedenis XIII. Een lange dag XIV. Een slot dat door iedereen wordt toegejuicht XV. Besluit

OVER HET IJS EN DOOR DE STEPPE.

I.

IN DE BEHRINGSTRAAT.

De Behringstraat, door welke de Behringzee verbonden wordt met de Noordelijke IJszee, is een zeearm van betrekkelijk geringe breedte. Zij ligt in dezelfde richting en op gelijke wijze als het Nauw van Calais gelegen is tusschen het Engelsche Kanaal en de Noordzee, maar is driemaal zoo breed. Van kaap Gris Nez op de fransche kust tot aan Zuid Voorland op de engelsche is een afstand van niet meer dan zes of zeven mijlen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books