Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Chiaroscuro Vertellingen tusschen licht en donker   By: (1843-1913)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. De voetnoten zijn hernummerd en naar het eind van de bijbehorende alinea verplaatst. De in het origineel als cursieve tekst is weergegeven als cursief . Vette tekst is weergegeven als $vet$. Uitgespatieerde tekst is weergegeven als =uitgespatieerd=. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als »aanhalingstekens". Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

CHIAROSCURO

LEIDEN: BOEKDRUKKERIJ VAN L. VAN NIFTERIK HZ.

CHIAROSCURO

VERTELLINGEN TUSSCHEN LICHT EN DONKER

door

C. VAN NIEVELT

Tweede Druk

LEIDEN

S. C. VAN DOESBURGH

1889

INHOUD.

Bladz.

DE GRAUWE VROUW 1 DE PARAPLU VAN DEN KAPELAAN 14 JACK BOBSON'S POOLREIS 39 DE JONKVROUW VAN HILLEGERSBERG 51 HARMONIA 120 IN DEN HOBBELSTOEL 151 EENE MIN IN DEN ZONNESCHIJN 167 EENE MIN IN DEN MIST 182 MEVROUW DE DOUAIRIÈRE 211 ALPENGLOEIEN 242 DON JUAN DEL MULINO 246 CHIAROSCURO 282

De grauwe Vrouw.

Wem nie durch Liebe Leid geschicht, Dem ward auch Lieb' durch Liebe nicht; Leid kommt wohl ohne Lieb' allein; Lieb' kann nicht ohne Leiden sein.

Meester Claudius, uit Rotterdam, is dezen zomer voor zijn genoegen op reis geweest. Als goed vriend heeft hij mij van zijne ontmoetingen en ervaringen iets meegedeeld, dat misschien zoo alledaagsch niet is. Ik vertel het, met zijn verlof, hier over.

De bel klepte drie, de stoomfluit gilde, de trein zette zich in beweging. Er in zat de meester; er buiten stonden zijne vrouw en zijn dochtertje. »Adieu! dag, lieven, dag! Gauw schrijven, hoor! Saluut! Dag, dag, adieu!" Een knikken nog uit het raampje reeds waren zij uit zijn gezicht verdwenen; tusschen hem en haar, die den goeden man nawuifden op het plankier, drong zich eene zwarte machinenloods... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books