Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

舊唐書   By: (887-946)

Book cover

First Page:

舊唐書捲一 本紀第一 高祖   高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏,諱淵。其先隴西狄道人,涼武昭王暠七代孫也。 暠生歆。歆生重耳,仕魏為弘農太守。重耳生熙,為金門鎮將,領豪傑鎮武川,因家焉 。儀鳳中,追尊宣皇帝。熙生天錫,仕魏為幢主。大統中,贈司空。儀鳳中,追尊光皇 帝。皇祖諱虎,後魏左僕射,封隴西郡公,與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功 參佐命,當時稱為「八柱國家」,仍賜姓大野氏。周受禪,追封唐國公,諡曰襄。至隋 文帝作相,還複本姓。武德初,追尊景皇帝,廟號太祖,陵曰永康。皇考諱?,周安州 總管、柱國大將軍,襲唐國公,諡曰仁。武德初,追尊元皇帝,廟號世祖,陵曰興寧。   高祖以周天和元年生於長安,七歲襲唐國公。及長,倜儻豁達,任性真率,寬仁容 眾,無貴賤鹹得其歡心。隋受禪,補千牛備身。文帝獨孤皇后,即高祖從母也,由是特 見親愛,累轉譙、隴、岐三州刺史。有史世良者,善相人,謂高祖曰:「公骨法非常, 必為人主,願自愛,勿忘鄙言。」高祖頗以自負。大業初,為滎陽、樓煩二郡太守,徵 為殿內少監。九年,遷衛尉少卿。遼東之役,督運於懷遠鎮。及楊玄感反,詔高祖馳驛 鎮弘化郡,兼知關右諸軍事。高祖曆試中外,素樹恩德,及是結納豪傑,眾多款附。時 煬帝多所猜忌,人懷疑懼。會有詔徵高祖詣行在所,遇疾未謁。時甥王氏在後宮,帝問 曰:「汝舅何遲?」王氏以疾對,帝曰:「可得死否?」高祖聞之益懼,因縱酒沉湎, 納賄以混其跡焉。十一年,煬帝幸汾陽宮,命高祖往山西、河東黜陟討捕。師次龍門, 賊帥母端兒帥眾數千薄於城下。高祖從十餘騎擊之,所射七十發,皆應弦而倒,賊乃大 潰。十二年,遷右驍衛將軍。   十三年,為太原留守,郡丞王威、武牙郎將高君雅為副。群賊蜂起,江都阻絕,太 宗與晉陽令劉文靜首謀,勸舉義兵。俄而馬邑校尉劉武周據汾陽宮舉兵反,太宗與王威 、高君雅將集兵討之。高祖乃命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵,旬日 間眾且一萬,密遣使召世子建成及元吉於河東。威、君雅見兵大集,恐高祖為變,相與 疑懼,請高祖祈雨於晉祠,將為不利。晉陽鄉長劉世龍知之,以告高祖,高祖陰為之備 。   五月甲子,高祖與威、君雅視事,太宗密嚴兵於外,以備非常。遣開陽府司馬劉政 會告威等謀反,即斬之以徇,遂起義兵。甲戌,遣劉文靜使於突厥始畢可汗,令率兵相 應。六月甲申,命太宗將兵徇西河,下之。癸巳,建大將軍府,並置三軍,分為左右: 以世子建成為隴西公、左領大都督,左統軍隸焉;太宗為輕健蚺翩B右領大都督,右統 軍隸焉。裴寂為大將軍府長史,劉文靜為司馬,石艾縣長殷開山為掾,劉政會為屬,長 孫順德、劉弘基、竇琮等分為左右統軍。開倉庫以賑窮乏,遠近回應。秋七月壬子,高 祖率兵西圖關中,以元吉為鎮北將軍、太原留守。癸醜,發自太原,有兵三萬。丙辰, 師次靈石縣,營於賈胡堡。隋武牙郎將宋老生屯霍邑以拒義師。會霖雨積旬,饋運不給 ,高祖命旋師,太宗切諫乃止。有白衣老父詣軍門曰:「餘為霍山神使謁唐皇帝曰:'八 月雨止,路出霍邑東南,吾當濟師。'高祖曰:「此神不欺趙無恤,豈負我哉!」八月辛 巳,高祖引師趨霍邑,斬宋老生,平霍邑。丙戌,進下臨汾郡及絳郡。癸巳,至龍門,突 厥始畢可汗遣康稍利率兵五百人、馬二千匹,與劉文靜會於麾下。... Continue reading book >>eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books