Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Vijf weken in een luchtballon   By: (1828-1905)

Book cover

Vijf weken in een luchtballon by Jules Verne is a thrilling adventure story that takes readers on an exciting journey across uncharted territories in Africa. The book follows the three main characters as they embark on a daring expedition to explore the continent from the unique perspective of a hot air balloon.

The author's vivid descriptions of the landscapes and cultures encountered during the voyage make the story come alive, immersing readers in the sights, sounds, and smells of Africa. Verne's attention to detail and meticulous research bring a sense of authenticity to the tale, making it feel as though the reader is right there with the characters in the balloon.

The characters themselves are engaging and well-developed, each bringing their own unique personalities and skills to the expedition. Their camaraderie and perseverance in the face of numerous challenges make them easy to root for and invest in throughout the story.

Overall, Vijf weken in een luchtballon is a captivating and entertaining read that will appeal to fans of adventure and exploration. Verne's masterful storytelling and imaginative world-building create a truly memorable reading experience that will keep readers turning the pages until the very end.

First Page:

WONDERREIZEN.

JULES VERNE.

VIJF WEKEN IN EEN LUCHTBALLON.

ONTDEKKINGSREIS IN DE BINNENLANDEN VAN AFRIKA.

ROTTERDAM: JACs. G. ROBBERS.

Gedrukt bij G. J. THIEME, te Arnhem.

I.

Einde van eene zeer toegejuichte redevoering. Voorstelling van doctor Ferguson. "Excelsior" Persoonsbeschrijving van den doctor. Een overtuigd fatalist. Maaltijden in den Club der Reizigers . Tallooze toosten.

Den 14den Januarij 1862 was er een groote samenloop van toehoorders bij de zitting van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap te Londen, Waterloo Place, 3. De president, sir Francis Maris, deed aan zijne geƫerde medeleden eene belangrijke mededeeling in eene redevoering, die dikwijls door toejuichingen werd afgebroken.

Dit zeldzame stuk van welsprekendheid eindigde met eenige overdrevene spreekwijzen, waaruit de vaderlandsliefde ten volle bleek.

"Engeland is altijd het voornaamste volk geweest door de onverschrokkenheid zijner reizigers in aardrijkskundige ontdekkingen. ( talrijke toejuichingen .) Doctor Samuel Ferguson, een zijner roemrijkste inwoners, zal zijn oorsprong geene schande aandoen ( van alle kanten : Neen! neen!) Deze poging zal, als zij gelukt ( zij zal gelukken! ) al wat men tot hiertoe van de aardrijkskunde van Afrika weet met elkander verbinden ( algemeene goedkeuring... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books