Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala De Aarde en haar Volken, 1918   By:

Book cover

"Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala" by J. van Drielst is a fascinating account of a journey through Central America in the early 20th century. The author's detailed descriptions of the landscapes, cultures, and people he encounters along the way provide readers with a vivid picture of life in this region during that time.

Van Drielst's writing is engaging and insightful, offering a unique perspective on the local customs and traditions of the indigenous communities he encounters. The book also delves into the political and social issues facing the region, shedding light on the complexities of life in Central America.

Overall, "Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala" is a well-written and informative read that will appeal to anyone interested in travel literature, history, and cultural studies. Van Drielst's observations and experiences make for a captivating narrative that will transport readers to a different time and place.

First Page:

DE AARDE EN HAAR VOLKEN, GEƏLLUSTREERD MAANDBLAD.

DAGBOEK VAN MIJNE REIS DOOR HET BINNENLAND VAN HONDURAS NAAR GUATEMALA.

Door J. van Drielst.

April 6. Ter inleiding diene, dat ik besloten had mijnen vriend en landsman Carlos Cosman, welke voor eenige dagen uit La Florida, waar hij een tienda houdt, bij ons gekomen was, om zijne driemaandelijksche inkoopen te doen in San Pedro Sula, op zijne terugtocht te begeleiden, met het plan tevens een kort bezoek aan de hoofdstad van Guatemala te brengen.

La Florida ligt dicht bij de grenzen van Honduras en Guatemala, zoodat men in twee dagen van hieruit per muildier dwars door de bergen, La Montana del Merendon, naar Quirigua komen kan, vanwaar de trein u in 9 uur tijd naar de hoofdstad voert.

Om 2 uur 's middags vertrokken wij op onze mulas, vergezeld van Leonardo, den mozo van Cosman, welke o.a. mijn leeren koffer welke mijne bagage bevatte, met zich voerde. Het is zeer warm, doch.... hieraan moet ik maar wennen, vooral met het oog op de komende dagen, wanneer wij soms den geheelen dag in den zadel doorbrengen.

De weg voert langs de spoorlijn tot Chamelecon, hier wordt rechts afgebogen om tot het doel van onze bestemming van dien dag te komen, nl. Cofradia, op 8 leguas van San Pedro Sula verwijderd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books