Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Boeventaal Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte   By:

Book cover

"De Boeventaal Zakwoordenboekje van het Bargoensch" by W. L. H. Köster Henke is a fascinating exploration of the underworld language used by criminals in the Netherlands. The book provides a comprehensive dictionary of slang words and phrases, giving readers insight into the secretive world of the "jongens van de vlakte."

Henke's research is thorough and meticulous, providing detailed explanations of each term along with historical context and examples of usage. The book is both informative and entertaining, offering a glimpse into a subculture that is rarely explored in mainstream literature.

Overall, "De Boeventaal Zakwoordenboekje van het Bargoensch" is a valuable resource for anyone interested in linguistics, criminology, or Dutch culture. Henke's passion for the subject shines through in his writing, making this book a must-read for those curious about the language of the underworld.

First Page:

De Boeventaal.

Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.

Met een voorwoord van

W. L. H. Köster Henke.

Schaafsma & Brouwer Dockum.

Auteursrecht verzekerd.

VOORWOORD.

Ieder, die veel met misdadigers in aanraking komt, weet, dat door die lieden en hun aanhang woorden en zinnen gebruikt worden, waarvan de beteekenis voor een oningewijde moeilijk of in het geheel niet te begrijpen is.

Men noemt dit gebruik van verouderde, verbasterde, uit vreemde talen al of niet gewijzigd overgenomen of andersgebruikte woorden of het toekennen van een andere dan de gewone beteekenis aan overigens goed Nederlandsch, het spreken van de boeventaal, ook wel dieventaal of Bargoensch. De misdadigers spreken van de Gabbertaal (Gabber = Kameraad).

Waar een groot deel der kroeghouders van het minste allooi, slaapsteehouders, prostituées, opkoopers enz. enz., evenals kwartjesvinders en beroepsmisdadigers zich van deze boeventaal bedienen en laatstgenoemden zich zelfs zoozeer aan het gebruik daarvan gewend hebben, dat zij het niet kunnen laten ook in het verkeer met personen, die niet tot hunne vrienden gerekend kunnen worden, hunne eigenaardige uitdrukkingen te bezigen, daar is het wenschelijk, dat in de eerste plaats de politie, maar ook de justitie en gevangenis ambtenaren moeite doen om die taal te leeren verstaan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books