Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Dageraad der Volksvrijheid Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek   By:

Book cover

First Page:

ADOLF STRECKFUSS.

DE DAGERAAD DER VOLKSVRIJHEID.

Geschiedenis van de wording der Nederlandsche Republiek Aan het volk verhaald.

Naar het Hoogduitsch bewerkt

Door B. Ter Haar Bz.

Oorspronkelijke Uitgave.

Leiden, Firma Van den Heuvell & Van Santen. 1872.

INHOUD.

  Bladz.

Hoofdstuk 1. Overzicht der regeering van Karel V. Philips II aanvaardt het bewind. Zijn vertrek uit de Nederlanden. 1.

Hoofdstuk 2. Regeering der landvoogdes Margaretha van Parma tot aan de verwijdering van Granvelle 11.

Hoofdstuk 3. Regeering der landvoogdes Margaretha tot aan het verzoekschrift der edelen. De »Geuzen" 22.

Hoofdstuk 4. De laatste, onrustige dagen van Margaretha's bewind. De beeldstorm en zijne gevolgen 34.

Hoofdstuk 5. Komst van Alba in de Nederlanden. Zijne eerste regeeringsmaatregelen. Margaretha's vertrek 51.

Hoofdstuk 6. Alba's schrikbewind tot aan den dood van de graven van Egmond en Hoorne. Bevrijdingsplannen van Oranje en zijne broeders 60.

Hoofdstuk 7. Alba's toenemende willekeur. Slag bij Jemmingen. De 20e en 10e penning. Algemeene gisting 67.

Hoofdstuk 8. Opstand der Nederlanders, van de inneming van den Briel door de Watergeuzen tot aan de inneming van Bergen onder Noircarmes 77.

Hoofdstuk 9. Voordeelen, door Alba op de opstandelingen behaald. Onwrikbare volharding der Hollanders en Zeeuwen, onder leiding van Oranje. Alba's vertrek 87.

Hoofdstuk 10. Regeering van den landvoogd Requesens tot aan het ontzet van Leiden 98.

Hoofdstuk 11. Laatste regeeringsdaden en dood van Requesens. Hachelijke toestand der prinsgezinden 108.

Hoofdstuk 12. Bewind van den Staatsraad. De pacificatie van Gent 114.

Hoofdstuk 13. Don Juan van Oostenrijk. Aartshertog Matthias. Oranje, ruwaard van Brabant 120.

Hoofdstuk 14. De Gentsche omwenteling. Afzetting en dood van don Juan 130.

Hoofdstuk 15. Alexander Farnese's bewind tot aan de Unie van Utrecht 136.

Hoofdstuk 16. Farnese's verdere stappen op staatkundig en krijgskundig gebied. Maastricht ingenomen 141.

Hoofdstuk 17. Voortzetting van den oorlog tot aan de afzwering van Philips II 146.

Hoofdstuk 18. De hertog van Anjou in de Nederlanden. Fransche furie. Anjou's dood 156.

Hoofdstuk 19. Willem van Oranje vermoord 165.

Hoofdstuk 20. Treurige toestand der Nederlanden na Oranje's dood. Val van Antwerpen 173.

Hoofdstuk 21. Leicester in de Nederlanden 180.

Hoofdstuk 22. Ondergang der onoverwinnelijke vloot. Maurits' overwinningen. Parma's dood 187.

Hoofdstuk 23. De oorlog tusschen Spanje en de geuniëerde provinciën tot aan den dood van Philips II 194... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books