Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Dominee en zijn Gemeente   By: (1850-1907)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: Dit boek is een vertaling uit het engels van «Church Folks: being practical studies in congregational life" van Ian Maclaren, pseudoniem van John Watson. De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze zijn respectievelijk aangegeven als «aanhalingstekens". De in het origineel als cursief weergegeven tekst is in dit e boek weergegeven als cursief . Overduidelijke inconsistenties, druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

DE DOMINEE EN ZIJN GEMEENTE.

De Dominee en zijn Gemeente

VAN

IAN MACLAREN

Schrijver van: «Harten van Goud", «Zielenadel" enz.

DOOR

W. VAN NES.

TWEEDE DRUK.

ROTTERDAM, J. M. BREDÉE'S BOEKHANDEL EN UITGEVERS MIJ.

N.V. DRUKKERIJ V/H KOCH & KNUTTEL GOUDA.

INLEIDING.

In dit werkje, tintelend van humor en stralend van, soms achter bittere ironie, op vlijmend sarcasme af, verborgen, liefde voor Kerk en Gemeente, geeft de ook in Nederland geliefde Engelsche predikant ons een kijkje achter de schermen van het kerkelijk leven in zijn land.

Het kerkelijk leven in Engeland verschilt in vele opzichten van het onze; de positie van den predikant, zijne verhouding tot de Gemeente is in vele gevallen geheel anders dan ten onzent; maar.... waar het er voornamelijk op aankomt èn predikant èn lidmaten te beschouwen als menschen met al hun deugden en gebreken, met al hun grootheid der ziel, gepaard soms aan kleinheid van geest, met al hun uitwendigen tooi van vormen naast gemis vaak aan degelijken inhoud daar vallen die onderscheidingen weg en komen punten van overeenkomst aan het licht, die den lezers dit boek tot een aangename, leerrijke, stichtende zij het niet stichtelijke lectuur zullen maken.

Moge het Gode behagen dit geschrift zijn weg te doen vinden tot vele harten en hoofden!

De Vertaler ,

W. VAN NES.

INHOUD.

Hoofdst. Bladz.

I. Hoe men het meeste nut trekt van een preek 1

II. Hoe een Gemeente haar dominee tot de grootste volkomenheid brengt 19

III. Het «candy pull" stelsel 37

IV... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books