Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering   By: (1815-1877)

Book cover

"De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering" by Pieter J. Andriessen provides a comprehensive look at the political landscape in the Netherlands during a crucial period in history. The author delves into the intricate relationship between Prince Willem III and Johan de Witt, shedding light on the power struggles and tensions that shaped the country's governance.

Andriessen's writing is both informative and engaging, offering readers a window into the complexities of Dutch politics during a time of great change. The book provides a nuanced analysis of the key players and events that influenced the course of history, allowing readers to gain a deeper understanding of the challenges faced by those in power.

Overall, "De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering" is a valuable resource for anyone interested in Dutch history and politics. Andriessen's thorough research and insightful observations make this book a must-read for those looking to explore the dynamics of power and leadership in the Netherlands during the 17th century.

First Page:

De Prins en Johan de Witt Of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.

Door

P. J. Andriessen.

Vijfde Druk.

Leiden. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij.

INHOUD.

EERSTE HOOFDSTUK.

De tienjarige Leidsche Student 1

TWEEDE HOOFDSTUK.

Een zeeman, die nog al wat te vertellen heeft 16

DERDE HOOFDSTUK.

Waarin verhaald wordt, hoe de Prins zijne moeder nareisde 30

VIERDE HOOFDSTUK.

Welke plannen drie krullenjongens voor de kermis maakten 43

VIJFDE HOOFDSTUK.

Hoe gevaarlijk het kan worden, om des Zondags de kerk te verzuimen 56

ZESDE HOOFDSTUK.

Hoe een slimme Raadpensionaris een nog slimmeren Prins niet kon doorgronden 66

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Hoe een echt Hollandsche jongen zich wreekt 81

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Een dure slaapkameraad 97

NEGENDE HOOFDSTUK.

Waarin wij een ouden kennis ontmoeten, die het ver gebracht heeft in de wereld 113

TIENDE HOOFDSTUK.

Waaruit blijkt dat het hier niet altijd voor den wind ging 131

ELFDE HOOFDSTUK.

Wat er met den Prins op het buurtmaal voorviel en wat de Raadpensionaris daarover zeide 142

TWAALFDE HOOFDSTUK... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books