Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Vegetarische Keuken Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond   By:

Book cover

First Page:

De Vegetarische Keuken.

Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond

Bevattende 600 recepten.

Vierde druk, herzien en vermeerderd

Door

E. M. Valk Heijnsdijk,

Directielid der N.V.: Veget. Hotel Restaurant "Pomona" gevestigd te 's Gravenhage

Almelo W. Hilarius Wzn.

INHOUD.

Voorbericht

Hoofdstuk I. Raadgevingen voor wie vegetarisch wenschen te gaan leven Hoofdstuk II. Soepen

A Botersoepen B Zoete Soepen

Hoofdstuk III. Voorgerechten Hoofdstuk IV. Eiergerechten Hoofdstuk V. Sausen en vla's

A Warme sausen B Koude sausen C Vruchtensausen D Melksausen E Vla's en crême's

Hoofdstuk VI. Hoofdgerechten van jonge planten en jonge plantendeelen

A Stengel en worteldeelen B Bladgroenten C Koolsoorten D Jonge peulvruchten E Gedroogde en ingezouten jonge plantendeelen F Gestoofde vruchten en compotes G Gestoofde kernvruchten

Hoofdstuk VII. Hoofdgerechten uit rijpe peul en graanvruchten in gedroogden staat

A Gedroogde rijpe peulvruchten B Gedroogde rijpe graanvruchten in ongebroken vorm C Gedroogde rijpe graanvruchten in brij en papvorm D Knoedels

Hoofdstuk VIII. Panspijzen Hoofdstuk IX. Slaschotels

A Eenvoudige slaschotels B Gemengde slaschotels

Hoofdstuk X. Brood

A Ongerezen brood B Gerezen brood van ongebuild meel C Gerezen brood van gebuild meel

Hoofdstuk XI. Nagerechten

A Warme puddingen B Koude puddingen C Taartenkorst, glazuur D Struif, taarten en andere gebakken

Alphabetisch Register

VOORBERICHT.

Toen vijftien jaar geleden de eerste uitgave verscheen van het Kookboek van den Nederlandschen Vegetariërsbond droeg het Bondsbestuur mij als secretaris op, het voorbericht en de inleidende hoofdstukken te schrijven. Bij de volgende uitgaven, telkens door mijn vrouw herzien en vermeerderd, werd mij eveneens die taak toebedeeld, het boek bij het publiek in te leiden.

Al heeft zich sedert de eerste uitgave in 1906 het vegetarisme een plaats in ons land veroverd en verkrijgt het bij het groote publiek niet alleen door het gesproken en geschreven woord, maar ook en misschien meer nog door druk bezochte hotels en restaurants meer en meer bekendheid, toch zullen zij, die het Kookboek ter hand nemen, wel willen weten in welk opzicht een vegetarisch kookboek zich nog op andere wijze van de overige keukenboeken onderscheidt dan door het weglaten van recepten voor vleesch of vischbereiding.

Voor deze belangstellenden het volgende:

In den historischen tijd is de mensch steeds verder en verder afgeweken van de natuur. Wij hebben licht en lucht noodig en wij sluiten ons op in half donkere en bedompte vertrekken. Wij slapen 's zomers gedurende een groot deel van den dag, terwijl het zonlicht door de luiken of gordijnen van onze gesloten vensters wordt tegengehouden en bij kunstlicht brengen wij een groot gedeelte van den nacht door. Wij hebben rust noodig na vermoeiende inspanning, maar wij verdooven het gevoel van vermoeidheid door bedwelmende of prikkelende middelen, zoowel bij het rooken van tabak als bij het drinken van koffie, thee en alcoholische dranken. Wij zouden met weinig onbezorgd kunnen leven, opbouwend ons eigen geluk en dat van anderen, maar wij verkiezen een onrustig bestaan, omdat wij het een voorrecht achten, te kunnen baden in weelde, hakend naar bezit om te kunnen voldoen aan door ons zelf geschapen behoeften, die minst genomen overbodig zijn, waardoor wij bijna altijd onnoodig lijden brengen over ons zelf en over anderen.

Vóór de toepassing van het vuur was onze voeding beperkt tot wat in rauwen staat eetbaar en smakelijk was: tot zoete noten en sappige vruchten, tot eetbare groene bladuitspruitsels en tot smakelijke wortels en stengeldeelen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books