Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen De Aarde en haar Volken, 1873   By:

Book cover

De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen De Aarde en haar Volken, 1873 provides a comprehensive look at the devastating conflict between the Yankees and the Apache Indians in the late 19th century. The author delves into the reasons behind the conflict, the brutal tactics employed by both sides, and the tragic consequences for the Native American tribes involved.

Through detailed accounts and analysis, the book sheds light on the harsh realities of colonial expansion and the ruthless treatment of indigenous peoples. It highlights the resilience and bravery of the Apache Indians in the face of overwhelming odds, as well as the lasting impact of this dark chapter in American history.

Overall, De Verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-indianen De Aarde en haar Volken, 1873 is a sobering and thought-provoking read that offers valuable insights into a little-known aspect of the country's past. It serves as a reminder of the injustices suffered by Native American communities and the ongoing need for reconciliation and understanding.

First Page:

DE VERDELGINGSOORLOG DER YANKEES TEGEN DE APACHEN INDIANEN.

In de jongst verloopen tweehonderd vijftig jaren zijn niet minder dan negen tienden van de oorspronkelijke inwoners der tegenwoordige Vereenigde Staten van Noord Amerika van den aardbodem verdwenen. Reeds dadelijk nadat in de eerste helft der zeventiende eeuw de puriteinsche pelgrimvaders, de grondleggers van de heerschappij van het anglo saksische ras in Amerika, den bodem der nieuwe wereld betreden hadden, werd met dit werk der vernieling een aanvang gemaakt. In het verjagen en dooden der heidensche Roodhuiden zagen deze vrome mannen niets onbehoorlijks: integendeel, wanneer onder de Indianen eene recht groote slachting was aangericht, werd dit feit met het houden van een algemeenen dankdag gevierd.

Tusschen den Atlantischen Oceaan en den Mississippi leven tegenwoordig nog maar eenige duizende Roodhuiden; en ook in de uitgestrekte landstreken tusschen dezen "Vader der Stroomen" en den Stillen Oceaan verdwijnt de eene stam na den anderen. De dagbladen brengen ons juist in deze dagen berichten van de bloedige worsteling met de Modoc Indianen op de grenzen van Californiƫ en Oregon: eene worsteling die met den volslagen ondergang dezer Indianen eindigen moet. Maar ook de stammen der noordelijke prairieƫn zijn in beweging; en verschillende teekenen schijnen op eene aanstaande algemeene worsteling te duiden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books