Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Wereld vóór de schepping van den mensch   By: (1842-1925)

Book cover

First Page:

DE WERELD

VÓÓR DE SCHEPPING VAN DEN MENSCH.

NAAR FLAMMARION

VOOR NEDERLAND BEWERKT

DOOR

DR. B. C. GOUDSMIT.

Leeraar aan de H. B. S. en het Gymnasium te Zutphen.

MET MEER DAN 300 GRAVURES EN GEKLEURDE PLATEN.

ZUTPHEN. W. J. THIEME & Cie.

snelpersdruk van H. C. A. THIEME, te Nijmegen.

INHOUD.

Inleiding. 1

EERSTE BOEK.

De geboorte der aarde. 22

TWEEDE BOEK.

Het azoïsche tijdperk.

HOOFDSTUK I.

Bloedverwantschap en afstamming. Begin van het leven. De eerste organismen. 41

HOOFDSTUK II.

Ontwikkeling van het leven. 77

HOOFDSTUK III.

Eerste planten en eerste dieren. 126

DERDE BOEK.

Het primaire tijdperk.

HOOFDSTUK I.

De tijdperken in de schepping. De formaties, hare verdeeling. 171

HOOFDSTUK II.

De veranderingen van den bodem in onzen tijd. 190

HOOFDSTUK III.

De devonische periode. 249

HOOFDSTUK IV.

De steenkoolperiode. 269

HOOFDSTUK V.

De Permische periode. 312

VIERDE BOEK.

Het secundaire tijdperk.

HOOFDSTUK I.

De triasperiode. 327

HOOFDSTUK II.

De Juraperiode. 369

HOOFDSTUK III.

De krijtperiode. 445

VIJFDE BOEK.

Het tertiaire tijdperk.

HOOFDSTUK I.

De Eocene periode. 484

HOOFDSTUK II.

De Miocene periode. 529

HOOFDSTUK III.

De Pliocene periode. 556

ZESDE BOEK.

Het quaternaire tijdperk.

HOOFDSTUK I.

Het vierde tijdperk van het leven op aarde en de eerste dagen van het tegenwoordige tijdperk. 571

HOOFDSTUK II.

De schepping van den mensch. 599

GEKLEURDE PLATEN.

PLAAT I.

De eerste eeuwen der menschheid. Titelplaat.

PLAAT II.

Een bosch uit de steenkoolperiode. Tegenover. 272

PLAAT III.

Tooneel uit de secundaire periode. Tegenover. 365

PLAAT IV.

Europeesch landschap der tertiaire periode. Tegenover. 489

DE WERELD VÓÓR DE SCHEPPING VAN DEN MENSCH.

INLEIDING.

De eerste dagen der aarde.

Er was een tijd, dat de menschheid nog niet bestond. De aarde bood toen eenen aanblik aan, die geheel afweek van dien, welken zij thans aanbiedt. In de plaats van het verstandige, nijvere en werkzame leven, dat thans op hare oppervlakte heerscht; in de plaats van die bevolkte steden, dorpen en woningen, van die bebouwde akkers, die wijngaarden en tuinen, van die wegen, die spoorbanen, schepen, fabrieken en werkplaatsen; van die paleizen, tempels en monumenten; in de plaats van die voortdurende werkzaamheid, die tegenwoordig alle natuurkrachten aan zich dienstbaar maakt, in de diepten der aarde doordringt, de raadselen des hemels ontsluiert, de wonderen van het heelal bestudeert en de geheele geschiedenis der schepping in zich schijnt te vereenigen: bestonden er slechts woeste en ondoordringbare wouden, rivieren, die in de doodsche stilte stroomden tusschen eenzame oevers, nooit beklommen bergen, valleien zonder hutten, avonden zonder droomen, sterrenrijke nachten zonder waarnemers. Er bestond geen wetenschap en geene letterkunde; geene schoone kunsten en geene nijverheid; geene politiek en geene geschiedenis; geen taal, geen verstand, geene gedachte. In dien tijd waren de treur en kluchtspelen van het menschelijk leven op aarde onbekend. Genegenheid en haat, liefde en nijd, deugd en boosheid, zelfopoffering, geestdrift en toewijding, in één woord alle hartstochten, die het stramien van het weefsel des menschelijken levens vormen, bestonden nog niet. De bewoners der aarde bestonden zonder het te weten en arbeidden zonder doel... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books