Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken   By: (1828-1900)

Book cover

De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken is a comprehensive and informative book that dives deep into the life and works of one of the greatest playwrights in history. Written by L. A. J. Burgersdijk, this book offers a detailed overview of Shakespeare's life, his influences, and the themes present in his works.

Burgersdijk's writing is clear and engaging, making it easy for readers to follow along and understand the complexities of Shakespeare's works. The book is well-researched and provides valuable insights into the social and cultural context in which Shakespeare lived and created his works.

Overall, De Werken van William Shakespeare is a must-read for anyone interested in delving into the world of Shakespeare. It serves as a valuable resource for students, scholars, and Shakespeare enthusiasts looking to deepen their understanding of the Bard and his timeless works.

First Page:

DE WERKEN VAN WILLIAM SHAKESPEARE.

VERTAALD DOOR DR. L. A. J. BURGERSDIJK.

DERDE, OP NIEUW HERZIENE DRUK. LEIDEN. A. W. SIJTHOFF.

OVERZICHT VAN SHAKESPEARE'S LEVEN EN WERKEN.

I.

INLEIDING.

"Al wat wij met eenige zekerheid van Shakespeare weten, is, dat hij geboren werd te Stratford aan den Avon, er trouwde en kinderen won, naar Londen ging, waar hij acteur werd, en gedichten en tooneelstukken schreef, naar Stratford terugkeerde, zijn uitersten wil maakte, stierf en begraven werd." Ziedaar, hoe een uitgever van Shakespeare's werken, uit de vorige eeuw, zijn kennis aangaande de gebeurtenissen van des dichters leven samenvat. Wanneer er inderdaad niets meer merkwaardigs te vermelden viel, dan zou het zeker aan te bevelen zijn het levensbericht niet langer te maken, en allen lust om het te rekken te bedwingen. Doch er kan meer medegedeeld worden, er zijn enkele bouwstoffen voorhanden; het is slechts de vraag, of ze degelijk genoeg en voldoende zijn tot samenstelling van een geheel, dat de aandacht verdient... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books