Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2 De Spaansche Avonturier   By: (1668-1747)

Book cover

The second part of Alain René Le Sage's novel, "De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano," continues the adventurous and entertaining story of the Spanish adventurer, Gil Blas. The reader is once again drawn into Gil Blas's world of cunning schemes, sharp wit, and humorous encounters as he navigates the twists and turns of fortune.

Le Sage expertly weaves together a narrative that is both humorous and poignant, drawing the reader into the complexities of Gil Blas's character and the world in which he lives. The novel is rich in detail, vividly portraying the vibrant atmosphere of Spain in the 17th century and the colorful characters that populate Gil Blas's world.

As Gil Blas navigates his way through various escapades and encounters, the reader is kept on the edge of their seat, eagerly anticipating what new adventures and challenges await our lovable protagonist. Le Sage's writing is engaging and immersive, pulling the reader into a world of intrigue, romance, and high-stakes drama.

Overall, "De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, deel 2 van 2" is a delightful and captivating read that will entertain and enthrall fans of historical fiction and adventure novels. Le Sage's masterful storytelling and engaging characters make this novel a must-read for anyone looking for a thrilling and satisfying literary experience.

First Page:

WERELD BIBLIOTHEEK

Onder leiding van L. Simons.

UITGEGEVEN DOOR: DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

Alain René Le Sage

De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano, De Spaansche Avonturier

Met Illustraties van Jean Gigoux

Tweede Deel

GEDRUKT TER DRUKKERIJ "DE DEGEL," AMSTERDAM

ZESDE BOEK

HOOFDSTUK I

Wat Gil Blas en zijn metgezellen deden, na den graaf de Polan te hebben verlaten; van het gewichtige plan, dat Ambrosius vormde, en op welke wijze het werd uitgevoerd.

Nadat de graaf de Polan ons nogmaals verzekerd had, dat wij steeds op zijn dankbaarheid zouden kunnen rekenen, riep hij den waard, om hem te raadplegen over de middelen veilig in Turijn te komen, waar hij plan had heen te gaan. Wij verlieten het hotel en sloegen den weg in, dien Lamela koos.

Na twee uren begon het dag te worden en kwamen we te Campillo aan. We trokken door de bergen, die tusschen dit dorp en Requena liggen. Overdag rustten wij en telden onze geldmiddelen, die zeer versterkt waren door den inhoud van de zakken der roovers, want men had niet minder dan driehonderd pistolen bij hen gevonden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books