Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Zuidster, het land der diamanten   By: (1828-1905)

Book cover

Jules Verne's "De Zuidster, het land der diamanten" takes readers on an exciting adventure through the heart of Africa. The story follows a group of explorers as they search for a mysterious diamond mine in the vast and treacherous landscape of the continent. Verne's vivid descriptions bring the African scenery to life, from the dense jungles to the towering mountains.

The characters are well-developed and each brings a unique perspective to the journey. The group faces numerous challenges along the way, including encounters with dangerous animals and hostile tribes. Yet, through their perseverance and resourcefulness, they continue to push forward in their quest.

Verne's writing is captivating and keeps readers engaged from start to finish. The fast-paced plot and unexpected twists make for an exciting read that will leave readers on the edge of their seats. "De Zuidster, het land der diamanten" is a thrilling tale of exploration, discovery, and the human spirit's capacity for adventure. Verne's masterful storytelling and attention to detail make this novel a must-read for fans of adventure fiction.

First Page:

Jules Verne

De Zuidster Het land der diamanten

Amsterdam Uitgevers Maatschappij "Elsevier" 1920

Gedrukt bij N.V. Drukkerij Schilt Utrecht

EERSTE HOOFDSTUK.

DOLLE KERELS, DIE FRANSCHEN!

"Spreek, mijnheer, ik luister."

"Mijnheer, ik heb de eer de hand van miss Watkins, uw dochter, te vragen."

"De hand mijner Alice?...."

"Ja, mijnheer. Mijn aanzoek schijnt u te verrassen. Is het niet? Toch moet gij mij ten goede houden, dat ik niet recht begrijp, waardoor dat aanzoek u zoo buitengewoon voorkomt. Ik ben zes en twintig jaren oud. Ik heet Cyprianus Méré. Ik ben mijn ingenieur en heb als numero twee bij den algemeenen wedstrijd de Polytechnische school verlaten. Mijne familie is wel is waar niet rijk, maar zij is geacht en geëerd. De consul van Frankrijk aan de Kaap de Goede Hoop zal u zulks kunnen getuigen, wanneer gij dat zult verlangen, en mijn vriend Pharamond Barthès, de stoutmoedige jager, dien gij evenals iedereen in Grikwaland kent, zou u hetzelfde kunnen getuigen. Ik ben hier in naam van het Fransche Gouvernement door de Académie des Sciences tot het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen gezonden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books