Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Zwervers van het Groote Leger Historisch verhaal uit het tijdperk 1810-1813   By:

De Zwervers van het Groote Leger Historisch verhaal uit het tijdperk 1810-1813 by Piet Visser

"De Zwervers van het Groote Leger" is a captivating historical novel set during the tumultuous years of 1810-1813. Author Piet Visser has crafted a vivid and immersive narrative that brings to life the hardships and struggles of the soldiers serving in Napoleon's Grand Army.

The story follows a diverse cast of characters, from foot soldiers to officers, as they march through Europe on their campaign of conquest. Visser's attention to detail and historical accuracy shines through, painting a vivid picture of the harsh conditions and brutal battles faced by these men.

The characters are well-developed and the relationships forged between them feel authentic and emotional. The camaraderie and loyalty displayed in the face of adversity are particularly moving, humanizing these soldiers who are often portrayed as mere cogs in the war machine.

Visser's prose is eloquent and evocative, transporting the reader back in time to experience the sights, sounds, and smells of the battlefield. His meticulous research is evident in the intricate descriptions of military strategy and tactics, adding depth and realism to the narrative.

Overall, "De Zwervers van het Groote Leger" is a compelling and engaging read for history buffs and fans of historical fiction alike. Piet Visser has crafted a gripping and immersive tale that sheds light on a lesser-known aspect of Napoleonic history, making it a must-read for anyone interested in this fascinating period.

First Page:

DE ZWERVERS

VAN HET

GROOTE LEGER.

Historisch verhaal uit het tijdperk 1810 1813.

door P. VISSER.

Schrijver van: »Taco de Minstreel," »Heemskerck op Nova Zembla," »De Laatsten der Arkels," e.a.

Geïllustreerd door O. GEERLING.

[Decoratieve Illustratie]

ALKMAAR GEBR. KLUITMAN 1913.

Gebr. Kluitman's Boek en Kunstdrukkerij, Alkmaar.

[Decoratieve Illustratie]

Eerste Hoofdstuk.

Een Kattenburger huisvader en zijn gezin.

Hompelend achter zijn leege vischkar, de beenstomp doelloos in stâge wiegeling tusschen de ploffende kruk en het forsche rechterbeen, repte Franciscus Stargardt zich naar huis.

Zijn gezicht stond grimmig van verzwegen wrok om het juist verschenen Keizerlijk decreet, waarbij ook in Holland de felgehate conscriptie[1] zou worden ingevoerd.

[1] In de Republiek hadden nooit andere Nederlanders dan vrijwilligers onder onze troepen gediend.

Reeds het vorige jaar, tegelijkertijd dat door Koning Lodewijk afstand van het bewind was gedaan ten behoeve van zijn minderjarigen zoon, had Napoleon maarschalk Oudinot met een Fransch leger naar Nederland gestuurd; leunend op zijn kruk had de kreupele op de Ossenmarkt, door de wijd open ramen, met weemoedsblikken naar het feest gezien van den 4den Juli; en terwijl daar geklonken en gedronken, gejuicht en gejubeld werd door de Franschen en de Hollandsche militairen, had hij zelf, met schier heel de Amsterdamsche burgerij, in de vreeselijkste spanning verkeerd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books