Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De baanwachter   By: (1812-1883)

Book cover

"De baanwachter" by Hendrik Conscience is a compelling and heartwarming story set in a small village in Belgium. The novel follows the life of the protagonist, a dedicated railway gatekeeper, as he navigates love, loss, and the changing world around him.

Conscience's writing is rich with descriptive detail, painting a vivid picture of the Belgian countryside and bringing the characters to life. The protagonist's sense of duty and loyalty to his job are admirable, and the reader can't help but root for him as he faces challenges and obstacles.

The themes of love, sacrifice, and perseverance are beautifully woven throughout the narrative, making for a deeply moving and emotional read. Conscience's storytelling style is engaging and immersive, drawing the reader in from the very first page.

Overall, "De baanwachter" is a touching and poignant novel that will stay with the reader long after they have finished it. Conscience's timeless tale is a testament to the power of love and the strength of the human spirit.

First Page:

HENDRIK CONSCIENCE

DE BAANWACHTER

[Illustratie: De notaris! Barmhartige God het is de notaris!]

DE BAANWACHTER

I

Wat ik ga vertellen, is voorgevallen nu ongeveer twintig jaren geleden in de nabijheid eener Vlaamsche gemeente, die ik met den vooronderstelden naam van Bolderhout zal aanwijzen, omdat ik anders een zeer geacht burger door de herinnering eener bloedige ramp zou kunnen kwetsen en bedroeven.

Bolderhout ligt nevens den ijzeren weg, op iets minder dan twee uren van de stad. Alhoewel het dorp zeer bevolkt is en veel handel drijft, bezat het ten jare 1852 nog geene standplaats, en waren zijne bewoners verplicht drie kwart uurs verre te gaan, om de naastliggende halt te bereiken.

Waar de steenweg naar Bolderhout over de spoorbaan loopt, stond een gemetseld wachthuisje, schier te nauw om het bed te bevatten van den man, die gelast was bij den doortocht der treinen de barreelen toe te schuiven. Deze bediende moest tevens op een boogschot van daar nog eenen tweeden weg bewaken en intijds afsluiten, om alle ongelukken te voorkomen.

Ongetwijfeld was de baanwachter een getrouwd man met kinderen; want men had nevens zijn huisje eenen ouden waggon van de 2e klas zonder wielen nedergezet, om hem dus het gebruik van een paar kamertjes te verschaffen.

Rondom den waggon was een klein, doch zeer lief hoveken aangelegd, welks wegeltjes, door Spaansch gras afgeteekend, als met purperen kransen waren omzoomd... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books