Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De complete werken van Joost van Vondel Het Pascha   By: (1587-1679)

Book cover

I recently had the pleasure of reading a collection of works by Joost van den Vondel, including his play "Het Pascha." Vondel's writing is nothing short of extraordinary, with its vivid imagery, compelling characters, and thought-provoking themes. "Het Pascha" is a powerful drama that delves into complex issues such as religion, redemption, and the human condition.

Vondel's mastery of language is truly remarkable, as he weaves together prose and poetry in a way that is both elegant and profound. His characters are richly drawn and full of depth, making it easy for the reader to become emotionally invested in their fates. The themes explored in "Het Pascha" are timeless and universal, making this play as relevant today as it was when it was first written.

Overall, I highly recommend this collection of works by Joost van den Vondel to anyone who appreciates great literature. Vondel's writing is a true treasure, and his works continue to resonate with readers centuries after they were first penned.

First Page:

DE COMPLETE WERKEN

VAN

JOOST VAN VONDEL.

Het Pascha,

of

de Verlossing der kinderen Israëls uit Egypte;

TRAGICOMEDISCHER WIJZE, EEN IEDER TOT LEERING, OP 'T TOONEEL GESTELD.

De goede vind' mij goed, De kwade straf en streng, Wanneer ik d' een behoed', En d' ander t' onderbreng'.

DE DICHTER WENSCHT DEN GOEDWILLIGEN LEZER HEIL EN ZALIGHEID.

De oude wijze Heidenen, aanmerkende den aard en de verdorvenheid des menschen, en ziende hoe traag vast[1] een ieder was, om langs de trappen der deugden op te klimmen, en omhoog te stijgen in al hetgene wat loflijk en heerlijk bij hun mocht genaamd worden, als zijnde eenen al te steilen berg; zoo hebben zij in alle manieren getracht, door zekere middelen een ieder te brengen tot een goed, zedig, en natuurlijk burgerlijk leven; hetzij door eenige poëtische fabelen en versierde[2] gedichten, of door andere bekwame regelen en wetten. Dan[3] onder andere hebben zij voor goed ingezien de manier van eenige oude historiën of vergeten geschiedenissen wederom te ververschen, en vooral de wereld op het tooneel te stellen: om alzoo door zekere aardig toegemaakte[4] beelden en personen, levendig uit te drukken en na te bootsen hetgeen tijd en oudheid, met veel verloopen eeuwen en afgemaaide jaren, bijkans uit het geheugen gewischt hadden, in voegen alsof die eerst tegenwoordig geschiedden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books