Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De drooglegging der Zuiderzee het plan J. Ulehake contra het plan C. Lely   By:

Book cover

In this thorough and well-researched book, the author delves into the history and intricacies of the plans to drain the Zuiderzee, ultimately comparing the approaches of J. Ulehake and C. Lely. The author presents a compelling argument for why Ulehake's plan was ultimately more advantageous, providing a nuanced analysis of the economic, environmental, and social implications of both proposals.

Throughout the book, the author provides ample historical context and background information, helping readers understand the significance of this project in the broader scope of Dutch history. The prose is clear and engaging, making complex engineering and policy decisions accessible to a general audience.

Overall, this book is a thought-provoking and informative read that sheds light on a lesser-known aspect of Dutch history. Readers interested in environmental policy, engineering projects, or Dutch history will find this book a valuable addition to their library.

First Page:

DE DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE

HET PLAN J. ULEHAKE CONTRA HET PLAN C. LELY

UITGEGEVEN VOOR REKENING VAN DEN SCHRIJVER

W. J. THIEME & CIE ZUTPHEN

De drooglegging der Zuiderzee.

Het plan J. Ulehake contra het plan C. Lely.

Ten einde duidelijk het verschil te doen uitkomen tusschen het sinds jaren bestaande plan Lely en het jongste plan tot drooglegging der Zuiderzee, het plan Ulehake, worden beide plans vergelijkender wijze hier in hoofdzaken naast elkaar gezet en behandeld.

I.

Het ontstaan der beide plans.

Daar het plan Lely als het regeeringsplan op den voorgrond geplaatst is en o.a. meermalen door Mr. H. Smeenge uiteengezet is, daar het bovendien behandeld is in de vrij algemeen bekende »acht nota's", is het niet noodig, in dit kleine opstel een geschiedkundig overzicht daarvan te geven. Alleen zij opgemerkt, dat men het plan Lely kan noemen »het kunstmatig plan tot drooglegging der Zuiderzee", in tegenstelling met het plan Ulehake, dat aanspraak maakt op den naam »het natuurlijk plan".

Dit plan bestaat ongeveer een jaar of negen en is door den ontwerper aan H. M. de Koningin aangeboden. Dat het nog niet meer algemeen bekend is, ligt vooral aan de maatschappelijke positie van den ontwerper, die als onderwijzer niet een man van gezag is en niet kan beschikken over kapitaal en krachten; de heer Lely kon dat wel... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books