Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De 'handel in blanke slavinnen'.   By:

Book cover

First Page:

De "handel in blanke slavinnen".

Academisch Proefschrift

Ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap Aan de universiteit van Amsterdam,

Op gezag van den rector magnificus

Dr. S. Cramer,

Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid,

In het openbaar te verdedigen op Woensdag 11 Juli 1900, des namiddags te 4 uren, In de aula der Universiteit,

Door

Wolter Louis Albert Collard,

Geboren te Soestdijk.

Amsterdam,

Boek , kunst & handelsdrukkerij v/h. Gebroeders Binger.

1900.

Aan

mijn Vader en mijne Stiefmoeder.

INHOUD.

Inleiding blz. 1 Hoofdstuk I. Aard van den handel in blanke slavinnen 4 Hoofdstuk II. Omvang 36 Hoofdstuk III. Oorzaken 57 Hoofdstuk IV. Middelen tot bestrijding 64 Hoofdstuk V. Algemeene rechtskundige gezichtspunten 79 Hoofdstuk VI. Wetgeving in Nederland

§ 1. Wetboek van Strafrecht 85 § 2. Wet op de uitzetting van vreemdelingen 97 § 3. Internationale verklaringen 105 § 4. Wetgeving betreffende de ouderlijke macht 131

Hoofdstuk VII. Wetgeving in het Buitenland

§ 1. Engeland 139 § 2. Duitschland 150 § 3. België 170 § 4. Frankrijk 179 § 5. Zwitserland 186 § 6. Oostenrijk Hongarije 193 § 7. Het Skandinavische Noorden 197 § 8. Rusland 202 § 9. Finland 204 § 10. Italië 205 § 11. Spanje en Portugal 207 § 12. Turkije en Bulgarije 208 § 13. Amerika 209 § 14. Azië 214 § 15. Afrika 217 § 16. Australië 219

Hoofdstuk VIII. Conclusie 220 Naschrift 255

INLEIDING.

"Authenticated facts and precise details being at the present moment the only efficacious weapon for obtaining either judicial reform or vigorous measure for the repression of misdemeanours, it seems to us of primary importance that they should be carefully collected,... etc."

Met deze woorden ving Mme de Tscharner, Presidente van de Zwitsersche afdeeling der «Union internationale des Amies de la jeune Fille» in haar belangrijk rapport tijdens het «Congress on the white slave traffic», in Juni 1899 te Londen gehouden, de voorstellen aan, die zij aan het oordeel van 't Congres onderwierp.

Gaarne maak ik deze woorden tot de mijne. Op deze wijze moet toch blijken van de behoefte aan rechtsregelen. Een zware kamp is echter te doorworstelen. Vooreerst die strijd, welke zich immer openbaart tusschen vrijheid en staatsdwang. Dit leert ons de geschiedenis, zooals von Ihering zegt in zijn geschrift «Der Kampf ums Recht»... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books