Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders   By: (1827-1879)

Book cover

De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders by Charles Théodore Henri de Coster is a timeless classic that takes readers on a journey through the adventures of the mischievous Uilenspiegel and his loyal companion Lamme Goedzak. Set against the backdrop of 16th century Flanders, the novel presents a captivating tale of love, friendship, and rebellion.

De Coster's writing style is rich and engaging, bringing to life the colorful characters and vivid landscapes of the story. The humor and wit displayed by Uilenspiegel throughout his many escapades keep readers entertained and invested in his journey. Meanwhile, Lamme Goedzak provides a stark contrast with his gentle nature and unwavering loyalty, adding depth to the dynamic between the two protagonists.

As the narrative unfolds, themes of resistance, justice, and freedom emerge, making the novel not only an entertaining read but also a thought-provoking one. Through Uilenspiegel and Lamme Goedzak's adventures, readers are reminded of the importance of standing up for what is right and fighting against tyranny and oppression.

Overall, De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders is a literary masterpiece that continues to captivate audiences with its timeless story and enduring themes. It is a must-read for anyone looking for an entertaining and meaningful novel that will stay with them long after they have finished reading.

First Page:

De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders

door

Charles de Coster

in het Vlaamsch vertaald door

Richard Delbecq en René de Clercq (voor het proza) (voor de liederen)

KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN CHARLES DE COSTER

Bewerkt naar Ch. Potvin, Francis Nautet enz.

Charles Theodore Henri De Coster werd geboren te München, den 20n Augustus 1827. Zijn vader was intendant van graaf Charles Mercy d'Argenteau, aartsbisschop van Tyrus, die peter des kunstenaars was en hem de markiezin Henriette de la Tour Dupin, vrouw van den Franschen gezant te Turijn, tot meter gaf.

De kleine De Coster, een engeltje van een knaap, sleet dus zijne eerste levensjaren in het paleis van den aartsbisschop, midden in weelde, in bloemen, geliefkoosd door zijne ouders en zijnen peter. Zijn eerste opvoeding was dus zeer aristocratisch en die indrukken blijven gewoonlijk onuitwischbaar.

Doch weinig tijds nadien verandert dit alles. Zijne ouders verlaten München en gaan naar Brussel, waar hun tweede kind ter wereld komt; dan sterft zijn vader te Ieperen, bij zijn broeder, die daar geneesheer was. Zijn moeder keert terug naar Brussel bij hare zuster en hare kinderen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books