Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De monumenten van den Girnar De Aarde en haar Volken, 1907   By: (1850-)

Book cover

De monumenten van den Girnar De Aarde en haar Volken, 1907 by Delphine Menant is a fascinating exploration of the ancient monuments on Mount Girnar in India. The author provides detailed descriptions of the history and significance of each monument, drawing on both historical records and her own observations.

Menant's writing is clear and engaging, making it easy for readers to follow along with her as she explores the rich history of these structures. She also includes beautiful illustrations and photographs that help bring the monuments to life.

One of the highlights of the book is Menant's discussion of the cultural and religious significance of the monuments. She delves into the spiritual beliefs and practices that have shaped the construction of these structures, shedding light on the deep connection between religion and architecture in ancient India.

Overall, De monumenten van den Girnar De Aarde en haar Volken, 1907 is a captivating read for anyone interested in history, archaeology, or Indian culture. Menant's thorough research and descriptive writing make this book a valuable resource for anyone looking to learn more about the fascinating monuments of Mount Girnar.

First Page:

DE MONUMENTEN VAN DEN GIRNAR. [1]

Naar het Fransch van Mlle D. Menant.

Ahmedabad is een stad in Voor Indië, die ik meermalen heb mogen bezoeken. Het eerst kwam ik er in Februari 1901 op weg naar het schiereiland Kathiawar of Goedsjerat. Ik was toen van ziekte herstellende en het was mijn eerste uitgang na het verlaten van het hospitaal te Surate, waar een ongeluk met een rijtuig, dat mij te Baroda was overkomen, mij de geheele maand Januari had vastgehouden.

Ik was naar Indië gegaan, om mijn studiën te voltooien over de Parsi gemeenten in het Presidentschap Bombay, en mijn reis door Goedsjerat was er door afgebroken. Voordat ik die nu vervolgde, maakte ik van het verlof der geneesheeren gebruik, om de mooie tempels te gaan bewonderen op den Girnar en den Açokasteen, interessante monumenten van Hindoes en Dsjain, de secte, wier leerstellingen zooveel op die van het Hindoeïsme lijken. Die tocht was een aangename afleiding na de sombere overpeinzingen, waaraan ik mij in mijn hospitaalkamer had overgegeven.

Ahmedabad ligt 300 mijlen ten noorden van Bombay aan den spoorweg Bombay Baroda en Centraal Indië. Het is het kruispunt van de lijnen uit Rajpoetana, en de reizigers voor den Aboeberg, en voor Agra en Delhi veranderen er van trein.

Wij kwamen in den vroegen morgen aan in het reusachtig station, vol met inlandsche arbeiders, die in de zalen heen en weer liepen en op het perron, waar ze den nacht hadden doorgebracht, ineengedoken onder hun dekens, luidruchtig wakker werden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books