Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De muis, of De gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud   By: (1832-1908)

Book cover

First Page:

DE MUIS

OF

DE GESTOORDE NACHTRUST

EEN BERIJMDE GESCHIEDENIS IN TWAALF TAFEREELEN

VOOR JONG EN OUD

TEKST VAN BRAGA JR.

TEEKENINGEN VAN P. VAN GELDORP

DE MUIS.

Hoe dikwijls heeft al in het leven Zelfs de allerkleinste omstandigheid Een huis vol onrust ons gegeven En schrik en angst in 't hart verspreid! Niet altijd is 't een hemelwonder Dat ons verschrikt door zijn natuur Maar kleinigheên zijn 't in 't bizonder, Die kwelling baren te ieder uur. Geen oorlog, noch rumoer in staten, Geen heerschzucht van Napoleon, Geen kuiperij van diplomaten, Of wat men bij 'n congres verzon. Geen tegenspoed bij groote werken; Geen willekeur van 't Pruisisch hof; Geen Godsdienst kwestie's in de kerken, Gaf in dit boek den zanger stof; En wat men mooglijk ook moog' gissen, Ik bied u hier geen huiskrakeel Of misgevallen erfenissen, Geschetst in 't treurigste tafereel; 'k Laat gaarne 't huisbewind de vrouwen, Hoe stout zich manlief ook verzet; 'k Laat alle staten rustig sjouwen, Om 't al of niet volmaakt budget; 'k Laat ieder vorst naar wensch regeeren; Ik moei mij met geen politiek; Ik wek geen onrust voor de beeren En maak geen andre menschen ziek; Ik laat geen metallieken dalen; Ik zet geen dieven achter 't slot; Ik wil geen moordnaarsleven malen Of noem het vrijersleven zot; Ik mor niet om belastingwetten Betaal gedwee mijn zuurverdiende geld Laat alle bakers daag'lijks koffie zetten En geloof altijd wat ons de krant vertelt. 'k Bezing geen schandlijke bankroeten, En allerminst een maagdenroof, Geen Oostersch vraagstuk, ook geen knoeten, Want voor mishandlen blijf ik doof; 'k Wil met mijn lied geen schrikbeeld wekken, Noch onrust stichten bij den raad; 'k Noem geen Ministers kamergekken, Of wek geen tweedracht, nijd of haat, 'k Beweeg mij niet in 's lands historie; 'k Spreek van geen Kenau Hasselaar; 'k Laat aan van Speijk zijn buskruit glorie, Praat niet van Jan van Schaffelaar; Ik wijd geen letter aan de slaven, Zelfs niet aan die men te onzent vindt; Ik roem geen fijne satans gaven; 'k Bega geen moord op vrouw of kind; 'k Laat ieder vrij den Eiffeltoor'n bestijgen; Voor bommenwerpers vraag 'k geen strop; Van 't krijgsgeweld zal 'k ook maar zwijgen Mij windt zoo'n waanzin zelfs niet op 'k Laat wereldvrede droombeeld blijven Ik gun 't geweld het hoogste woord Want 'k wil slechts van een muisje schrijven, Hoe dat de nachtrust heeft gestoord Van 't edelste paar echtelingen Dat ooit de huwelijkstempel zag; En 't eenig loon voor al mijn zingen, Zij, dat me om 't feit eens hartelijk lach'!

I.

Vriend Sparrebeen ging strijk en zet Des avonds kwart voor tien naar bed, En, wat hem groot pleizier dan deed, Zijn vrouw was altijd ook gereed. Hij sliep steeds aan den rechterkant, En zij dus aan de linkerhand, En duurde 't zoo ook jaren voort, Nooit werd hun zoete rust verstoord; Als hij zijn Eva had gekust, Zei zij: "Nacht Spar, slaap nu gerust En strek je beentjes, lieve guit, Maar recht toe tot den morgen uit", En verder werd, na 't kort gebed, Door d'een op d'ander niet gelet. Maar, in een slapeloozen nacht Terwijl de vrouw aan 't huiswerk dacht, Daar hoort ze plotseling gedruisch; Ze luistert, zoekt een grijze muis Heeft zich, o gruwel! onversaagd In 't vreedzaam slaapvertrek gewaagd. En Eva beefde en gilde luid: "O Vader Spar! spring haastig uit Het bed, want, Heer wat bitter kruis! Er is een ondier in ons huis." Vriend Spar keek angstig in het rond, Tot hij de muis zag op den grond, Die, keken beiden nog zoo scheef, Stil aan de vloermat knabblen bleef.

II.

Maar Spar dacht: Knaap, je zult er aan! En trok zijn broek en kousen aan; Wie had ooit Snarretje voorspeld Dat hij, zoo op zijn rust gesteld, Nog in het middernachtlijk uur Zou opstaan voor een avontuur? Hij greep een stok en sloeg in 't rond, Maar sloeg, waar zich geen muis bevond... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books