Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De nachtegaal Verhalen voor de jeugd   By: (1768-1854)

Book cover

De nachtegaal Verhalen voor de jeugd is a delightful collection of tales written by Christoph von Schmid. The stories are beautifully crafted and provide valuable life lessons for young readers. Each story is engaging and filled with rich imagery that captivates the imagination.

Von Schmid's writing style is engaging and easy to follow, making it accessible for readers of all ages. The characters are well-developed and relatable, making it easy for readers to connect with them and become invested in their journeys.

One of the standout aspects of the book is the moral lessons woven throughout each story. From the importance of kindness and honesty to the power of perseverance and friendship, each tale imparts a valuable message that is sure to resonate with young readers.

Overall, De nachtegaal Verhalen voor de jeugd is a wonderful collection of stories that is both entertaining and educational. It is a book that will be treasured by readers of all ages and serves as a reminder of the timeless power of storytelling.

First Page:

DE NACHTEGAAL.

DE NACHTEGAAL.

VERHALEN VOOR DE JEUGD,

DOOR

=C. SCHMID=,

Schrijver van Mathilda en Wilhelmina, Hendrik van Eichenfels, Hirlanda, enz.

MET GEKLEURDE PLAATJES.

TE LEIDEN, BIJ A. W. SIJTHOFF.

[Illustratie]

=DE NACHTEGAAL=.

I.

Het ongeval op reis.

De gravin van Sterreveld bevond zich met hare drie kinderen, eenen zoon en twee dochters, op reis uit de hoofdstad naar haar buitengoed. De koetsier was, een bosch doorrijdende, met den weg in de war geraakt. Hoewel dit oponthoud op zich zelf reeds onaangenaam genoeg was, werd het evenwel nog grootelijks vermeerderd, naardien kort daarna de wagen op een zoo hobbelig pad geraakte, dat een der wielen brak.

Hoewel niemand eenig letsel had bekomen, werd de gravin zulks met grooten schrik gewaar, vermits de avond reeds begon te vallen, toen haar dit ongeval overkwam. Hare dochters waren nog oneindig meer beangst door het denkbeeld van in een zoo donker en eenzaam woud te zullen moeten overnachten. Te vergeefs trachtte de jonge graaf zijne zusters gerust te stellen. De rijknecht was regt verdrietig over het gebeurde, schimpte geweldig op den slechten weg, waaraan hij alle schuld gaf, krabde zich achter de ooren en wist niet wat nu te beginnen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books