Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie   By:

De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie by Paul Verschave

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Diverse variaties in spelling en opmaak zijn behouden. In het origineel cursieve tekst is weergegeven als cursief . Vette tekst is weergegeven als vet. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

DE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND EN DE CHRISTELIJKE COALITIE

DE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND

en de

CHRISTELIJKE COALITIE

DOOR

PAUL VERSCHAVE

UIT HET FRANSCH

KAMPEN J. H. KOK 1911

EEN WOORD VOORAF.

»La Hollande politique. Un parti Catholique en pays Protestant.«[1] Zoo luidt de titel van een tamelijk lijvig boek, ten vorigen jare door Paul Verschave bij de Librairie académique Perrin et Cie. te Parijs uitgegeven.

[1] De staatkundige toestand in Nederland. Een Roomsch Katholieke partij in een Protestantsch land.

Dat boek, door een geloovigen Roomschen vreemdeling over ons land en volk geschreven, heeft natuurlijk zijn fouten. Nederlands kerkelijke, staatkundige en maatschappelijke toestanden zijn zóó ingewikkeld en eigenaardig, dat het zelfs den Nederlander groote moeite kost om daar een juist beeld van te teekenen. De taak, welke Verschave op zich nam, werd nog aanmerkelijk daardoor verzwaard, dat hij als lid van de Roomsche Kerk het leven en streven moest beschrijven van een volk, dat meer dan eenig ander onder den invloed van het Calvinisme staat grootendeels onbewust en ongewild, maar voor het overig deel met des te grooter zelfbewustheid en taaie wilskracht.

Des te meer moet het de bewondering van alle Nederlanders wekken, dat deze vreemdeling, door fijne opmerkingsgave en langdurige nauwgezette bestudeering van zijn moeilijk onderwerp, zich zóó uitnemend goed op de hoogte van den toestand heeft kunnen stellen en er zulk een juist beeld van heeft kunnen ontwerpen. Op dat punt zijn wij, Nederlanders, waarlijk niet verwend!

Het boek was om meer dan één reden, waard, bij ons volk bekend te worden. Voor een vertaling is het te uitgebreid en geeft het soms te veel van hetgeen bij ons overbekend is. Maar een bewerking, die ook bekorting inhield, kon haar groote nut hebben.

En dat voornamelijk om drieerlei redenen:

Ten eerste is het van belang te weten hoe een deskundig vreemdeling over ons oordeelt.

Ten tweede leert dit boek ons hoe onze Roomsche landgenooten hun eigen positie beschouwen.

Ten derde bevat het menigen nuttigen wenk, die niet zonder groote schade kan verwaarloosd worden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books