Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De ramp van Valparaiso De Aarde en haar Volken, 1907   By:

Book cover

In "De ramp van Valparaiso" by Henri Bourdon, the author presents a detailed account of the devastating earthquake that struck the city of Valparaiso in 1906. Bourdon skillfully weaves together eyewitness testimonies, historical records, and his own analysis to create a comprehensive and compelling narrative of the disaster.

One of the strengths of the book is Bourdon's ability to capture the human impact of the earthquake. Through the stories of survivors and the descriptions of the destruction, he brings to life the chaos and devastation that the people of Valparaiso endured. The reader is left with a profound sense of the immense loss and suffering caused by the disaster.

Additionally, Bourdon's meticulous research and attention to detail make this book a valuable historical account of the earthquake. He provides a thorough examination of the causes and aftermath of the disaster, shedding light on the factors that contributed to its severity and the efforts made to rebuild and recover.

Overall, "De ramp van Valparaiso" is a gripping and poignant exploration of a tragic event in history. Bourdon's writing is engaging and informative, making this book a must-read for anyone interested in learning more about the earthquake that shook Valparaiso in 1906.

First Page:

DE RAMP VAN VALPARAISO.

Naar het Fransch van Henri Bourdon.

De ramp van Valparaiso ligt ieder nog versch in het geheugen. Men herinnert zich, dat in de maand Augustus van het vorige jaar het groote entrepĂ´t van het Z. Amerikaansche halfrond, dat aan de kust van den Stillen Oceaan dezelfde rol vervulde als Rio de Janeiro of Buenos Ayres aan den Oostenlijken oever, door vulkanische schokken hevig geteisterd is.

Huizen zijn tot puinhoopen geworden; vreeselijke branden, die overal tegelijk losbarstten, hebben het vernielingswerk voltooid, duizenden menschen zijn omgekomen, honderden millioenen guldens verloren gegaan.

De geografische ligging van Valparaiso was zoo gunstig, dat in honderd jaren, ten gevolge, wel is waar, van hare herhaalde en volhardende pogingen om kapitalen en landverhuizers tot zich te trekken, de bevolking der stad van 6000 tot 150.000 zielen was gestegen. Geene haven van Chili, van de geheele westkust van Z. Amerika kon zich met haar meten. Noch Guayaquil, noch Valdivia, noch Punta Arenas, noch Concepcion hadden zulke uitgebreide handelsbetrekkingen. Zij was trotsch op hare honderden millioenen aankomende en vertrekkende schepen, op hare stoomvaartlijnen, op hare weergalooze dokken, hare fabrieken en vooral hare bankinstellingen. Het was een tweede Marseilles of Hamburg in een staat, waarvan de toekomst met zekerheid scheen te kunnen worden voorspeld en die op het gebied der nijverheid voor geen anderen in het Australische halfrond onderdeed... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books