Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De roman van den schaatsenrijder   By: (1859-1932)

Book cover

In "De roman van den schaatsenrijder" by Cyriël Buysse, readers are transported to the frosty countryside of Belgium, where a young man named Jef learns the art of ice skating from his father. As he grows older, Jef becomes a skilled skater and gains fame in his village for his speed and grace on the ice.

Buysse's beautiful prose paints a vivid picture of rural life in the late 19th century, capturing the simple joys of skating on frozen ponds and the close-knit community that forms around the sport. The author explores themes of ambition, love, and tradition as Jef navigates his relationships with his family, friends, and a mysterious young woman he meets on the ice.

Through Buysse's lyrical storytelling, readers are immersed in a bygone era where life was slower-paced and nature played a central role in daily activities. The novel's poignant ending leaves a lasting impact, reminding us of the fleeting nature of youth and the importance of cherishing the moments that bring us joy.

Overall, "De roman van den schaatsenrijder" is a timeless tale that will enchant readers with its rich descriptions and heartfelt characters. Buysse's evocative writing style and deep understanding of human nature make this novel a true gem of Belgian literature.

First Page:

Nieuwe Romans

Cyriel Buysse

De Roman van den Schaatsenrijder

Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam 1918

DE ROMAN VAN DEN SCHAATSENRIJDER

EERSTE DEEL

I

Het kleine plekje bij den Lusthof

Ik wil u een en ander vertellen uit het leven van een schaatsenrijder.

Die schaatsenrijder ben ik.

Ik heb zóóveel, in verschillende landen, op schaatsen gereden, dat het schaatsenrijden in mijn leven een stuk leven op zichzelf geworden is.

Ik herinner mij nog die jonge, sterke jaren mijner jeugd, met die lange, saaie winters buiten, waar het ijs dan eensklaps, als onder de macht eener tooverroede, kleur en fleur en beweging in bracht.

Het was er ineens, na eindelooze dagen van grijze eentonigheid; ineens, op een frisschen, prikkelenden morgen: velden en boomen wit berijpt, de harde grond klinkend onder de voetstappen, de neusgaten der paarden dampend en de zon die nevelig oranje aan den blauw wazigen einder oprees met korte, gouden stralen, die alom miljoenen en miljoenen diamanten deden fonkelen.

Even buiten 't dorp, op korten afstand van ons huis, lag de Lusthof. Die Lusthof heette te zijn het zomerverblijf van den dorpsnotaris. 'n Zonderlinge fantaisie! Een villa achtig gebouwtje in roode steen met châlet dak, zoo iets als men ziet afgebeeld op goedkoope chromos en prent briefkaarten... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books