Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De strijd tusschen Noord en Zuid De Zwarte Kreek van Texar   By: (1828-1905)

Book cover

In this captivating novel by Jules Verne, the author takes readers on a thrilling journey to the heart of the American Civil War. Set against the backdrop of the conflict between the North and the South, the story follows a group of characters as they navigate the complexities and dangers of war.

One of the most intriguing aspects of the novel is the vivid and detailed descriptions of the battle scenes and the strategies employed by both sides. Verne's meticulous research and attention to historical accuracy lend a sense of authenticity to the narrative, making it a truly immersive reading experience.

The characters in the novel are well-developed and complex, each with their own motivations and desires. As the story unfolds, readers are drawn into the personal struggles and moral dilemmas faced by the protagonists, adding depth and emotional resonance to the overarching conflict.

Overall, "De strijd tusschen Noord en Zuid De Zwarte Kreek van Texar" is a riveting and thought-provoking novel that explores the devastating impact of war on individuals and societies. Verne's masterful storytelling and nuanced portrayal of the characters make this a must-read for fans of historical fiction and adventure literature.

First Page:

Wonderreizen

Jules Verne

De strijd tusschen Noord en Zuid

De Zwarte Kreek van Texar

Amsterdam

Uitgevers Maatschappij "Elsevier"

Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.

TWEEDE GEDEELTE.

I.

NA DE ONTVOERING.

»Texar!"...

Ja, Texar! dat was wel degelijk de verafschuwde naam, die door Zermah in den nacht uitgekreten was, juist op het oogenblik toen mevrouw Burbank en miss Alice Stannard op den oever der Marino Kreek aankwamen.

Het jonge meisje had daarenboven den ellendigen Spanjaard herkend, zoodat niet kon in twijfel getrokken worden, dat hij de bewerker der ontvoering van de kleine Dy en van de mestische vrouw Zermah was, ja, dat hij de uitvoerder van die schandelijke daad was.

En inderdaad, Texar was de schuldige. Hij was bij zijn boevenstuk door een half dozijn kerels geholpen geworden, die aan hem met lijf en ziel verknocht waren en bij alle door hem gepleegde misdaden zijne medeplichtigen waren.

De Spanjaard had reeds sedert lang dien tocht voorbereid, die de verwoesting van de plantage Camdless Bay, de plundering van het heerenhuis Castle House, den financiëelen ondergang van de familie Burbank, en de gevangenneming of den dood van het hoofd van dat gezin moest tengevolge hebben... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books