Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De wonderstraal gevolgd door Tien uren op jacht   By: (1828-1905)

Book cover

This thrilling adventure novel by Jules Verne takes readers on a journey through time and space, following the protagonist as they encounter incredible wonders and face harrowing challenges. The story is filled with suspense, excitement, and moments of awe-inspiring discovery, keeping readers on the edge of their seats from beginning to end. Verne's vivid descriptions and imaginative storytelling bring the fantastical world he has created to life, allowing readers to fully immerse themselves in the thrilling adventures unfolding on the pages. With its fast-paced plot, engaging characters, and thought-provoking themes, this book is sure to captivate readers of all ages and leave them eagerly anticipating the next installment in the series.

First Page:

Wonderreizen.

Jules Verne

De Wonderstraal

Gevolgd door

Tien uren op jacht.

Amsterdam Uitgevers Maatschappy "Elsevier" 1914.

I.

BROEDER SAM EN BROEDER SIB.

»Bet!"

»Beth!"

»Bess!"

»Betsy!"

»Betty!"

Dat waren de namen, die achtereenvolgens in de prachtige »hall" van Helenaburg weerklonken. Dat geroep was een onveranderlijke gewoonte van broeder Sam en van broeder Sib, wanneer zij de huishoudster van het buitenverblijf noodig hadden.

Maar in dit oogenblik deden die verkleinwoordjes van Elisabeth evenmin de waardige draagster daarvan te voorschijn komen, als wanneer hare heerschappen haar bij den naam voluit geroepen hadden.

Het was de intendant Partridge in persoon, die zich met de muts in de hand aan de deur der hall vertoonde.

Zich tot de roependen, twee personen van fatsoenlijk uiterlijk, wendende, die op den kozijnmuur zaten van een venster, welker drie glazen als ruitvormige vakken buiten den gevel der woning uitstaken:

»Roepen de heeren juffrouw Bess?" zei hij; »maar die is niet op het buitenverblijf."

»Waar is zij dan, Partridge?"

»Zij vergezelt miss Campbell, die in het park wandelt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books