Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De zonderlinge avonturen van "Zijne Excellentie de Generaal"   By:

Book cover

I thoroughly enjoyed reading this delightful and humorous novel by M. J. Brusse. The story follows the quirky and eccentric adventures of "Zijne Excellentie de Generaal," a lovable character who finds himself in all sorts of amusing predicaments. Brusse's writing style is engaging and witty, and he has a knack for creating memorable characters and intricate plot twists.

The novel is filled with whimsical humor and clever wordplay that kept me entertained from beginning to end. Brusse's wit and charm shine through in every chapter, making this book a joy to read. The pacing of the story is well-done, with each new adventure building on the last and keeping me eagerly turning the pages to see what would happen next.

Overall, "De zonderlinge avonturen van 'Zijne Excellentie de Generaal'" is a charming and delightful read that will appeal to fans of quirky humor and light-hearted storytelling. I highly recommend this novel to anyone looking for a fun and entertaining read.

First Page:

DE ZONDERLINGE AVONTUREN VAN "ZIJNE EXCELLENTIE DE GENERAAL"

Door

M.J. BRUSSE

Rotterdam MCMXV W. L. & J. Brusse's Uitgevers Maatschappij

Bewerkt uit de rubriek ONDER DE MENSCHEN in de Nieuwe Rotterdamsche Courant

HOOFDSTUK I.

Een vriend van mij, een kunstschilder, had Racier als model genomen, vooral om z'n merkwaardigen dweperskop. Een mager verhongerde zwerver; dreigend lang in z'n op den draad verschooierde pool, die 'm over de voeten sleepte. Maar toch droeg hij dien armzaligen dallesdekker met Don Quichottige statie. Daarboven hield hij het hoofd altijd even achterover in den nek, keek je zoo uitdagend van onderop aan, en wonderlijk uit de hoogte. Een trotsche, fanatiek hatende martelaarsfacie, ziekelijk wit in de rosse harigheid die tot een puntbaard verliep, en onder iedere emotie gloeiƫrig blozend. Dan was 't of hij koorts had; z'n lichtbruine oogen vonkelden in de innig zwakke donkere rimpeltjes randen. Geagiteerd frunnikten z'n fijne handen de snorre punten omhoog, met bevende vingers ... Maar meteen liet hij zich in den leunstoel wat dieper teruggaan; een stille glimlach berustigde zijn gezicht, en dan zag hij je goedig aan, alsof die wereldsche zaken toch eigenlijk te onbeduidend waren, om je druk over te maken... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books