Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Diamantstad   By: (1864-1924)

Book cover

Diamantstad by Herman Heijermans is a captivating and thought-provoking novel that delves into the harsh realities of diamond mining in South Africa during the early 20th century. The author skillfully weaves together multiple storylines and characters to paint a vivid picture of the exploitation and oppression faced by the Black workers in the diamond mines.

Heijermans' writing is powerful and evocative, transporting the reader to the dusty and dangerous mines where men toil away for meager wages under brutal conditions. The characters are complex and well-developed, each facing their own struggles and moral dilemmas as they navigate the treacherous world of diamond mining.

The novel also explores themes of colonialism, racism, and class struggle, shedding light on the deep-rooted injustices that plagued South Africa at the time. Through his masterful storytelling, Heijermans forces readers to confront uncomfortable truths about the human cost of capitalist exploitation and the enduring legacy of oppression.

Overall, Diamantstad is a compelling and important work of literature that sheds light on a dark chapter in history. It is a must-read for anyone interested in social justice, historical fiction, or simply powerful storytelling.

First Page:

DIAMANTSTAD

DOOR

HERM. HEIJERMANS JR.

TWEEDE DRUK.

AMSTERDAM. S. L. VAN LOOY.

1906.

Typ. Firma Ruijgrok & Co. Haarlem.

BEGELEIDEND WOORD, EERSTE DRUK.

Van het eerste deel van dit groote stads verhaal verschenen fragmenten in 1898 1899. Bij het gereedschrijven in 1903 heb ik deze omgewerkt en verbeterd. Het leek onwenschelijk immers afmattend voor den lezer verklaringen van het bargoensch te geven.

Heijermans. Katwijk aan Zee, Maart 1904.

BEGELEIDEND WOORD, TWEEDE DRUK.

Schrijver van dit werk tegenstander van Inleidingen begeeft zich opnieuw, met weerzin, in eene verklaring.

De tijd zou er buiten kunnen, buiten moeten, als het lezend publiek van de verhouding van beoordeelden en beoordeelaars weet had.

Over Diamantstad moet heel wat betoogd zijn, zelfs proza, zelfs onwelriekends.

Zij, die het verhaal (géen roman) door de plotselinge betreding der diamantbewerkers sfeer, in zijn boekvormpublikatie stuitten (Verg. de hierboven genoemde jaartallen) moeten, om de aandacht eener unfairheid af te leiden, 't hardst geschetterd hebben.

Het is noch tegen dierbaren, noch tegen een bepaald geval, noch tegen den algemeenen geest van verwording in de letterkundige aanschouwing van dit land, dat deze inleiding gesteld wordt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books