Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Don Quichot van La Mancha

Don Quichot van La Mancha by Miguel de Cervantes Saavedra
By: (1547-1616)

Door het lezen van te veel ridderromans is Don Quichot zijn verstand kwijtgeraakt. Denkend dat hij zelf een dolende ridder is, verlaat hij zijn huis en begint een dwaaltocht over de wegen en het platteland van Spanje, op zoek naar avonturen. Als doel heeft hij voor ogen het rechtzetten van alle soorten onrecht, om door deze goede daden beroemd te worden. Op zijn trektocht wordt Don Quichot vergezeld door zijn buurman en dienaar Sancho Panza. (naar Wikipedia)
This is a Dutch translation and adaptation of the book: Don Quijote by Miguel de Cervantes Saavedra.

First Page:

Don Quichot van La Mancha

Naar

Miguel Cervantes de Saavedra

Op nieuw bewerkt

Door

J. J. A. Goeverneur

Met 8 gekleurde platen

Tweede druk

Amsterdam

Tj. van Holkema

Boekdrukkerij van P. W. M. Trap, Leiden.

HOOFDSTUK I.

JONKER DON QUICHOT.

Nog zoo heel, heel lang niet geleden woonde in een dorp van La Mancha, een edelman, gelijk men die heden ten dage in Spanje nog bij de vleet vinden kan. Zijne inkomsten waren slechts matig, en hij had daarvan althans drie vierden tot zijn dagelijksch schraal onderhoud noodig. Voor het laatste vierde schafte onze edelman zich zijne kleeding aan, die elk jaar in een nieuwen lakenschen rok, een fluweelen broek en leeren pantoffels bestond. Zijne verdere huisgenooten waren zijne nicht, een jong knap meisje van achttien jaren, eene oude huishoudster en eindelijk een jonge knaap, die het paard voeren, water halen, hout klooven en verder huiselijk werk verrichten moest... Continue reading book >>


Stream audiobook and download chapters
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books